Een jaar geleden schreven we in Trends: "Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn: een volledig gratis verzekering die mensen helpt hun woonkrediet af te lossen als ze het door werkloosheid of langdurige ziekte financieel moeilijk hebben. Het enige wat een kredietnemer moet doen om die dekking te krijgen, is op tijd een aanvraag indienen. Is dat te veel moeite? Of is de verzekering gewoon onbekend bij het grote publiek? Feit is dat nog altijd heel weinig kredietnemers op de verzekering intekenen."
...

Een jaar geleden schreven we in Trends: "Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn: een volledig gratis verzekering die mensen helpt hun woonkrediet af te lossen als ze het door werkloosheid of langdurige ziekte financieel moeilijk hebben. Het enige wat een kredietnemer moet doen om die dekking te krijgen, is op tijd een aanvraag indienen. Is dat te veel moeite? Of is de verzekering gewoon onbekend bij het grote publiek? Feit is dat nog altijd heel weinig kredietnemers op de verzekering intekenen."In 2018 vroegen 11.250 Vlamingen een verzekering gewaarborgd wonen aan. Dat was minder dan 10 procent van de Vlamingen die het voorgaande jaar hadden geleend voor de bouw, de aankoop of de verbouwing van een woning in Vlaanderen. Het is nog even wachten op het jaarverslag van het Agentschap Wonen-Vlaanderen om te weten hoeveel mensen in 2019 zo'n aanvraag deden, maar de kans is groot dat daar nauwelijks een stijging op te tekenen valt. In Wallonië bestaat een soortgelijke verzekering, die nog minder succes kent.In Vlaanderen zullen er niet veel meer dan 100.000 verzekerden zijn, als het er al zoveel zijn. Na de goedkeuring van de aanvraag betaalt de overheid alle verzekeringspremies, en zijn de mensen verzekerd tegen het verlies van hun enige woning als ze betalingsproblemen krijgen door onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. We vroegen Koen De Bock, het hoofd van de afdeling tegemoetkomingen van het agentschap Wonen-Vlaanderen, of al veel verzekerden kwamen aankloppen voor een uitkering van de verzekering gewaarborgd wonen. "Het is nog te vroeg om een impact te zien op het aantal aanvragen voor een tussenkomst van de verzekeraar", zegt De Bock. "Je komt pas in aanmerking voor een tegemoetkoming na een periode van drie maanden onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid." Hij merkt ook op dat de aanvragen tot de aansluiting bij de verzekering gewaarborgd wonen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen gebeuren. De aanvraag tot een tegemoetkoming moet bij de verzekeraar gebeuren.De Bock zegt dat de meeste werknemers niet werden ontslagen, maar slechts tijdelijk werkloos zijn. "Op dat ogenblik is de werknemer nog verbonden aan de werkgever door een arbeidsovereenkomst. Tijdelijke werkloosheid of halftijdse werkloosheid komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van de verzekeraar." De verzekeraar betaalt enkel bij volledige én uitkeringsgerechtigde werkloosheid iets uit aan de verzekerden."Het aantal aanvragen tot een aansluiting bij de verzekering blijft voorlopig stabiel ten opzichte van de vorige maanden", voegt De Bock toe. Wie de voorbije twaalf maanden een woning heeft gekocht, en daarvoor heeft geleend, doet er goed aan zo'n aanvraag alsnog te doen. "Bij een economische terugval en de daarmee gepaard gaande structurele werkloosheid zal spijtig genoeg blijken wat het belang van zo'n verzekering gewaarborgd wonen kan zijn", besluit De Bock.