Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn: een volledig gratis verzekering die mensen helpt hun woonkrediet af te lossen als ze het door werkloosheid of langdurige ziekte financieel moeilijk hebben. Het enige wat een kredietnemer moet doen om die dekking te krijgen, is op tijd een aanvraag indienen. Is dat te veel moeite? Of is de verzekering gewoon onbekend bij het grote publiek? Feit is dat nog altijd heel weinig kredietnemers op de verzekering intekenen.
...