In een recent vonnis moest de vrederechter uitspraak doen in volgende discussie tussen een verhuurder en een huurder. Een verhuurder zette in een huurovereenkomst dat de huurder geen huisdieren mocht houden. De huurder hield zich daar niet aan. De verhuurder stapte naar de vrederechter en hij vroeg de ontbinding van de huur. De huurder riep op zijn beurt in dat het verbod niet geldig was.

Wat zei de rechter?

De vrederechter gaf de huurder gelijk. Volgens de rechter is een volledig verbod op het houden van huisdieren niet geldig. Zo'n bepaling is vooreerst buiten verhouding met het doel ervan, namelijk de handhaving van het verhuurde goed. Het verbod is ook in strijd met het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven. Een verbod dat beperkt is tot huisdieren die schade of overlast veroorzaken, is volgens de rechter integendeel wel geldig.

Wat te onthouden?

Er bestaat discussie of een absoluut verbod op het houden van huisdieren kan worden opgenomen in een huurcontract. Sommige rechters zijn van oordeel dat een dergelijke bepaling niet geldig is. Wat daarentegen volgens deze rechters wel mag, is een verbod opnemen dat beperkt is tot huisdieren die schade of overlast veroorzaken.

De uitspraak van de rechter weerlegt een eerder bericht op onze site. Toen schreven we dat een verhuurder in een huurcontract kan bepalen dat je geen huisdieren in huis mag nemen. Het is daarom niet uitgesloten dat sommige rechters de verhuurder gelijk geven in dergelijke disputen.

In een recent vonnis moest de vrederechter uitspraak doen in volgende discussie tussen een verhuurder en een huurder. Een verhuurder zette in een huurovereenkomst dat de huurder geen huisdieren mocht houden. De huurder hield zich daar niet aan. De verhuurder stapte naar de vrederechter en hij vroeg de ontbinding van de huur. De huurder riep op zijn beurt in dat het verbod niet geldig was. De vrederechter gaf de huurder gelijk. Volgens de rechter is een volledig verbod op het houden van huisdieren niet geldig. Zo'n bepaling is vooreerst buiten verhouding met het doel ervan, namelijk de handhaving van het verhuurde goed. Het verbod is ook in strijd met het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven. Een verbod dat beperkt is tot huisdieren die schade of overlast veroorzaken, is volgens de rechter integendeel wel geldig. Er bestaat discussie of een absoluut verbod op het houden van huisdieren kan worden opgenomen in een huurcontract. Sommige rechters zijn van oordeel dat een dergelijke bepaling niet geldig is. Wat daarentegen volgens deze rechters wel mag, is een verbod opnemen dat beperkt is tot huisdieren die schade of overlast veroorzaken.De uitspraak van de rechter weerlegt een eerder bericht op onze site. Toen schreven we dat een verhuurder in een huurcontract kan bepalen dat je geen huisdieren in huis mag nemen. Het is daarom niet uitgesloten dat sommige rechters de verhuurder gelijk geven in dergelijke disputen.