Heel wat huurders willen een huisdier houden in de woning of het appartement dat ze van je huren. Als eigenaar zie je dat misschien minder zitten omwille van de schade die het dier kan veroorzaken. Of je wil vermijden dat de buren hinder ondervinden.

Het staat in het contract

Je kan in het huurcontract bepalen dat je huurder geen huisdieren mag houden. De meeste rechters menen dat zo'n bepaling geldig is.

Houdt je huurder zich niet aan deze afspraak, dan kan je hem aanmanen om het dier weg te doen. Doet hij dit niet, dan kan je naar de vrederechter stappen. Je huurder moet de schade die het dier eventueel veroorzaakt aan je eigendom aan jou vergoeden.

Er is geen regeling

Staat er niets in het huurcontract dan mag je huurder in principe wel huisdieren houden. Dat geldt niet als er sprake is van een gevaarlijk of hinderlijk huisdier of een dier dat wettelijk gezien niet mag worden gehouden.

En als eigenaar?

In principe mag je huisdieren houden op een appartement waarvan je eigenaar bent. Zorgt dit dier voor overdreven hinder, dan kunnen de andere eigenaars daar actie tegen ondernemen.

In het reglement van mede-eigendom of van inwendige orde kan een bepaling staan dat het verboden is honden, katten of andere huisdieren te houden in je appartement. Je hebt argumenten om de geldigheid van deze clausule in vraag te stellen (zo o.a. op grond van je recht op privacy). Bij een discussie heeft de rechtbank het laatste woord.

Heel wat huurders willen een huisdier houden in de woning of het appartement dat ze van je huren. Als eigenaar zie je dat misschien minder zitten omwille van de schade die het dier kan veroorzaken. Of je wil vermijden dat de buren hinder ondervinden.Je kan in het huurcontract bepalen dat je huurder geen huisdieren mag houden. De meeste rechters menen dat zo'n bepaling geldig is. Houdt je huurder zich niet aan deze afspraak, dan kan je hem aanmanen om het dier weg te doen. Doet hij dit niet, dan kan je naar de vrederechter stappen. Je huurder moet de schade die het dier eventueel veroorzaakt aan je eigendom aan jou vergoeden.Staat er niets in het huurcontract dan mag je huurder in principe wel huisdieren houden. Dat geldt niet als er sprake is van een gevaarlijk of hinderlijk huisdier of een dier dat wettelijk gezien niet mag worden gehouden.In principe mag je huisdieren houden op een appartement waarvan je eigenaar bent. Zorgt dit dier voor overdreven hinder, dan kunnen de andere eigenaars daar actie tegen ondernemen.In het reglement van mede-eigendom of van inwendige orde kan een bepaling staan dat het verboden is honden, katten of andere huisdieren te houden in je appartement. Je hebt argumenten om de geldigheid van deze clausule in vraag te stellen (zo o.a. op grond van je recht op privacy). Bij een discussie heeft de rechtbank het laatste woord.