"We vragen enkel dat er in de toekomst rekening wordt gehouden met de economische realiteit. We hebben nooit eerder negatieve rentes gekend," aldus Cano.

"Een contract is een contract. We houden ons aan de afspraken voor de volledige looptijd van onze groepsverzekeringscontracten. We hebben die geïnde premies gebruikt om ons op 20 à 30 jaar in te dekken, zodat we de gewaarborgde rendementen tot het einde van de looptijd van de contracten kunnen betalen. Het gaat om 4,75 procent in de oudste contracten. Het geld uit het verleden dient echter niet voor de nieuwe contracten. Die moeten we aanpassen aan de nieuwe realiteit", zegt Antonio Cano, de CEO van AG Insurance.

Cano en zijn team reageerden tijdens een persconferentie over de jaarresultaten van 's lands grootste verzekeraar op de mediaberichten over de "contractbreuk" die de verzekeraars zogenaamd willen plegen. Cano: "We leven in een financiële wereld die we nooit eerder hebben gekend. Enkele jaren geleden hield ik negatieve rentevoeten op overheidsobligaties niet voor mogelijk. Vandaag krijgt Duitsland rente van beleggers om geld bij hen te ontlenen. Tot een looptijd van vijf jaar. We vragen gewoon dat daar rekening mee wordt gehouden."

Hans De Cuyper, de financieel directeur van AG Insurance, voegt er met enige zin voor humor aan toe dat we naar verluidt in 1602 al een keer negatieve rentevoeten hebben gekend. "In Genua. Ten tijde van de koopvaardij." Om maar te zeggen dat de verzekeraars in uitzonderlijke omstandigheden opereren. We zetten de belangrijkste punten van kritiek van de voorbije dagen en het antwoord van AG Insurance voor u op een rij.

Voka vraagt een onderzoek naar het beleggingsgedrag van verzekeraars. Kunnen jullie zeggen waarin de premies in groepsverzekeringen geïnvesteerd zijn?

AG Insurance: "Onze portefeuille bestaat voor 21 miljard euro uit Belgische staatsobligaties. We investeerden ook 22,9 miljard euro in de reële economie: aandelen (1,8 miljard euro), leningen (5,3 miljard euro), bedrijfsobligaties (9,7 miljard euro) en vastgoed (6,1 miljard euro). Daarnaast hebben we nog voor 25,7 miljard euro alternatieve beleggingen."

Komen alle premies van de groepsverzekeringen in één grote pot, of houden jullie per werkgever of per sector het fonds gescheiden?

AG Insurance: "Sommige werkgevers vragen een gekantonneerd fonds. Dan zit het geld in een apart fonds. Als ze dat niet vragen, dan komen alle premies van de groepsverzekeringen in één gemeenschappelijk fonds voor de groepsverzekeringen. 80 tot 85 procent van de premies zit in het gemeenschappelijke fonds voor de groepsverzekeringen. We hebben wel aparte fondsen voor de verschillende types van verzekeringen die we aanbieden: pensioensparen, schadeverzekeringen, groepsverzekeringen,... De verplichtingen voor die contracten zijn anders. Het geld moet dus op een andere manier belegd worden."

Jullie beloven een rendement op de reserves na aftrek van kosten. Hoeveel procent kosten rekenen jullie aan?

AG Insurance: "We rekenen gemiddeld 1 procent instapkosten aan. Voor een contract van 20 jaar betekent dat met andere woorden een luttele 0,05 procent per jaar. Sommige grote bedrijven bieden we een korting aan. We hebben nog beheerskosten, maar daar heeft de klant geen last van. Dat komt niet in mindering van de gewaarborgde rendementen. We putten daarvoor ook voor een deel uit onze rentemarge, zeg maar de winst, die we maken op onze levensverzekeringscontracten."

De sprong van een minimumrendement van 3,25 procent op de stortingen van werkgevers naar 0,4 procent is wel erg groot. Begrijpt u de commotie?

AG Insurance: "Ik begrijp niet waar die 0,4 procent vandaan komt."

De sectorfederatie Assuralia verwees vorige week naar een Europese richtlijn, die bepaalt dat verzekeraars slechts 60 procent van de marktrente mogen beloven als gegarandeerd rendement. Assuralia vraagt tevens een link met de Belgische tienjaarsrente, die minder dan 0,6 procent bedraagt. Dan kom je op iets minder dan 0,4 procent uit.

AG Insurance:"Wij hebben daar nooit om gevraagd. We hebben trouwens niets te vragen. Het zijn de werkgevers die 3,25 procent moeten garanderen op de werkgeversbijdragen en 3,75 procent op de werknemersbijdragen voor het aanvullend pensioen. Het zijn de sociale partners die hierover moeten beslissen. We kunnen alleen zeggen dat 3,25 procent op een looptijd van 30 jaar op dit moment niet meer "verzekerbaar" is. Geen enkele verzekeraar in België belooft dit nog. Wij gebruiken onze winstdeelnames om voor de bestaande klanten tot 2016 een totaalrendement van 3,25 procent samen te stellen. Maar daarna weten wij het ook niet meer."

Zijn er vorig jaar nog bedrijven voor het eerst bij jullie komen aankloppen om een groepsverzekering af te sluiten voor hun werknemers?

AG Insurance: "Echt nieuw nieuw? Wellicht niet. Het risico is te groot. Zij moeten iets verzekeren wat professionele verzekeraars niet meer kunnen verzekeren. Dat zet een stevige rem op de uitbreiding van de tweede pijler van het pensioen."

Wat vinden jullie van de suggestie van sommige politieke partijen dat verzekeraars meer in aandelen moeten beleggen?

AG Insurance: "Voor elke 100 euro die wij in aandelen beleggen, moeten wij 49 euro kapitaal opzij zetten. De nieuwe kapitaalregels voor de verzekeraars (Solvency II) die vanaf 2016 in werking treden, eisen dergelijke hoge kapitaalbuffers voor aandelen. Dat maakt verzekeraars terughoudend om in aandelen te beleggen. Die regels zijn bijna een doorslagje van de kapitaalregels voor de banken (Bazel III). En daardoor is er ook een 'error' in geslopen. De regelgevers dwingen de verzekeraars haast om met een beleggingshorizon van één jaar te werken, terwijl wij voor dit soort producten een heel lange beleggingshorizon hebben. Het percentage aandelen is misschien gehalveerd door de regelgeving. Maar los daarvan bieden aandelen geen waarborg. Er zijn ook periodes in de geschiedenis, kijk maar naar Japan, waarin aandelen geen bescherming boden tegen inflatie. Het afdekken van een waarborg met aandelen is zeer risicovol. Eigenlijk onmogelijk."

Meer duiding over de groepsverzekeringen leest u in het artikel 'De harde waarheid over jouw aanvullend pensioen'

"We vragen enkel dat er in de toekomst rekening wordt gehouden met de economische realiteit. We hebben nooit eerder negatieve rentes gekend," aldus Cano."Een contract is een contract. We houden ons aan de afspraken voor de volledige looptijd van onze groepsverzekeringscontracten. We hebben die geïnde premies gebruikt om ons op 20 à 30 jaar in te dekken, zodat we de gewaarborgde rendementen tot het einde van de looptijd van de contracten kunnen betalen. Het gaat om 4,75 procent in de oudste contracten. Het geld uit het verleden dient echter niet voor de nieuwe contracten. Die moeten we aanpassen aan de nieuwe realiteit", zegt Antonio Cano, de CEO van AG Insurance. Cano en zijn team reageerden tijdens een persconferentie over de jaarresultaten van 's lands grootste verzekeraar op de mediaberichten over de "contractbreuk" die de verzekeraars zogenaamd willen plegen. Cano: "We leven in een financiële wereld die we nooit eerder hebben gekend. Enkele jaren geleden hield ik negatieve rentevoeten op overheidsobligaties niet voor mogelijk. Vandaag krijgt Duitsland rente van beleggers om geld bij hen te ontlenen. Tot een looptijd van vijf jaar. We vragen gewoon dat daar rekening mee wordt gehouden."Hans De Cuyper, de financieel directeur van AG Insurance, voegt er met enige zin voor humor aan toe dat we naar verluidt in 1602 al een keer negatieve rentevoeten hebben gekend. "In Genua. Ten tijde van de koopvaardij." Om maar te zeggen dat de verzekeraars in uitzonderlijke omstandigheden opereren. We zetten de belangrijkste punten van kritiek van de voorbije dagen en het antwoord van AG Insurance voor u op een rij.AG Insurance: "Onze portefeuille bestaat voor 21 miljard euro uit Belgische staatsobligaties. We investeerden ook 22,9 miljard euro in de reële economie: aandelen (1,8 miljard euro), leningen (5,3 miljard euro), bedrijfsobligaties (9,7 miljard euro) en vastgoed (6,1 miljard euro). Daarnaast hebben we nog voor 25,7 miljard euro alternatieve beleggingen."AG Insurance: "Sommige werkgevers vragen een gekantonneerd fonds. Dan zit het geld in een apart fonds. Als ze dat niet vragen, dan komen alle premies van de groepsverzekeringen in één gemeenschappelijk fonds voor de groepsverzekeringen. 80 tot 85 procent van de premies zit in het gemeenschappelijke fonds voor de groepsverzekeringen. We hebben wel aparte fondsen voor de verschillende types van verzekeringen die we aanbieden: pensioensparen, schadeverzekeringen, groepsverzekeringen,... De verplichtingen voor die contracten zijn anders. Het geld moet dus op een andere manier belegd worden."AG Insurance: "We rekenen gemiddeld 1 procent instapkosten aan. Voor een contract van 20 jaar betekent dat met andere woorden een luttele 0,05 procent per jaar. Sommige grote bedrijven bieden we een korting aan. We hebben nog beheerskosten, maar daar heeft de klant geen last van. Dat komt niet in mindering van de gewaarborgde rendementen. We putten daarvoor ook voor een deel uit onze rentemarge, zeg maar de winst, die we maken op onze levensverzekeringscontracten."AG Insurance: "Ik begrijp niet waar die 0,4 procent vandaan komt."De sectorfederatie Assuralia verwees vorige week naar een Europese richtlijn, die bepaalt dat verzekeraars slechts 60 procent van de marktrente mogen beloven als gegarandeerd rendement. Assuralia vraagt tevens een link met de Belgische tienjaarsrente, die minder dan 0,6 procent bedraagt. Dan kom je op iets minder dan 0,4 procent uit.AG Insurance:"Wij hebben daar nooit om gevraagd. We hebben trouwens niets te vragen. Het zijn de werkgevers die 3,25 procent moeten garanderen op de werkgeversbijdragen en 3,75 procent op de werknemersbijdragen voor het aanvullend pensioen. Het zijn de sociale partners die hierover moeten beslissen. We kunnen alleen zeggen dat 3,25 procent op een looptijd van 30 jaar op dit moment niet meer "verzekerbaar" is. Geen enkele verzekeraar in België belooft dit nog. Wij gebruiken onze winstdeelnames om voor de bestaande klanten tot 2016 een totaalrendement van 3,25 procent samen te stellen. Maar daarna weten wij het ook niet meer."AG Insurance: "Echt nieuw nieuw? Wellicht niet. Het risico is te groot. Zij moeten iets verzekeren wat professionele verzekeraars niet meer kunnen verzekeren. Dat zet een stevige rem op de uitbreiding van de tweede pijler van het pensioen."AG Insurance: "Voor elke 100 euro die wij in aandelen beleggen, moeten wij 49 euro kapitaal opzij zetten. De nieuwe kapitaalregels voor de verzekeraars (Solvency II) die vanaf 2016 in werking treden, eisen dergelijke hoge kapitaalbuffers voor aandelen. Dat maakt verzekeraars terughoudend om in aandelen te beleggen. Die regels zijn bijna een doorslagje van de kapitaalregels voor de banken (Bazel III). En daardoor is er ook een 'error' in geslopen. De regelgevers dwingen de verzekeraars haast om met een beleggingshorizon van één jaar te werken, terwijl wij voor dit soort producten een heel lange beleggingshorizon hebben. Het percentage aandelen is misschien gehalveerd door de regelgeving. Maar los daarvan bieden aandelen geen waarborg. Er zijn ook periodes in de geschiedenis, kijk maar naar Japan, waarin aandelen geen bescherming boden tegen inflatie. Het afdekken van een waarborg met aandelen is zeer risicovol. Eigenlijk onmogelijk."