Blokkering van de rekeningen

Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, zal zij de rekeningen van de overledene blokkering. En naast de gemeenschappelijke rekeningen zullen ook de tegoeden van de echtgenoot van de overledene worden geblokkeerd, zelfs als ze gehuwd zijn met zuiver scheiding van goederen.

Betalingen in verband met de nalatenschap (bv. begrafeniskosten) zijn in principe wel nog mogelijk en de echtgenoot kan een voorschot vragen op haar erfdeel van maximum 5.000 euro. Zodra de bank officieel op de hoogte is van de erfgenamen via een attest (ontvanger) of akte (notaris) van erfopvolging kunnen de rekening gedeblokkeerd worden.

Deblokkeren duurt maanden

In de praktijk stellen we vast dat de deblokkering vaak 3 maanden of zelfs veel langer duurt. Heel vervelend omdat de facturen blijven komen en de kosten blijven lopen. Dat komt omdat er moet worden nagegaan of de overleden of één van de erfgenamen fiscale en sociale schulden heeft.

De fiscus heeft wettelijk gezien 12 werkdagen om iets te laten weten aan de notaris of ontvanger, maar in de praktijk wachten de ontvanger en de notaris doorgaans een maand. Alles bij elkaar duren de meeste deblokkeringen minstens 2 à 3 maanden. En onenigheid bij de erfgenamen zorgt vaak nog eens voor bijkomende vertraging.

Een praktische oplossing?

Voor mensen die de 70 jaar voorbij zijn en dus al dichter bij hun zogenaamde statische leeftijd komen, wordt door banken en verzekeraars meer en meer volgende praktische oplossing aangeraden.

Voor het bedrag dat de echtgenoot na het overlijden van de partner de volgende 6 maanden zal nodig hebben (bv. 12.000 euro), wordt een tak 21 of spaarverzekering afgesloten op hoofd van de ene partner en met de andere partner als begunstigde. Bij het overlijden krijgt de overlevende echtgenoot als begunstigde van de tak 21 dan de 12.000 euro, plus opbrengsten. De uitbetaling gebeurt in de praktijk vaak al binnen de week, zodat dit doorgaans een goede oplossing is om de financiële blokkering te doorbreken

Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden, zal zij de rekeningen van de overledene blokkering. En naast de gemeenschappelijke rekeningen zullen ook de tegoeden van de echtgenoot van de overledene worden geblokkeerd, zelfs als ze gehuwd zijn met zuiver scheiding van goederen. Betalingen in verband met de nalatenschap (bv. begrafeniskosten) zijn in principe wel nog mogelijk en de echtgenoot kan een voorschot vragen op haar erfdeel van maximum 5.000 euro. Zodra de bank officieel op de hoogte is van de erfgenamen via een attest (ontvanger) of akte (notaris) van erfopvolging kunnen de rekening gedeblokkeerd worden.In de praktijk stellen we vast dat de deblokkering vaak 3 maanden of zelfs veel langer duurt. Heel vervelend omdat de facturen blijven komen en de kosten blijven lopen. Dat komt omdat er moet worden nagegaan of de overleden of één van de erfgenamen fiscale en sociale schulden heeft. De fiscus heeft wettelijk gezien 12 werkdagen om iets te laten weten aan de notaris of ontvanger, maar in de praktijk wachten de ontvanger en de notaris doorgaans een maand. Alles bij elkaar duren de meeste deblokkeringen minstens 2 à 3 maanden. En onenigheid bij de erfgenamen zorgt vaak nog eens voor bijkomende vertraging.Voor mensen die de 70 jaar voorbij zijn en dus al dichter bij hun zogenaamde statische leeftijd komen, wordt door banken en verzekeraars meer en meer volgende praktische oplossing aangeraden. Voor het bedrag dat de echtgenoot na het overlijden van de partner de volgende 6 maanden zal nodig hebben (bv. 12.000 euro), wordt een tak 21 of spaarverzekering afgesloten op hoofd van de ene partner en met de andere partner als begunstigde. Bij het overlijden krijgt de overlevende echtgenoot als begunstigde van de tak 21 dan de 12.000 euro, plus opbrengsten. De uitbetaling gebeurt in de praktijk vaak al binnen de week, zodat dit doorgaans een goede oplossing is om de financiële blokkering te doorbreken