De Fiscale Bemiddelingsdienst wordt geleid door een college, dat bestaat uit twee Franstalige en twee Nederlandstalige leden. Maar de tijdelijke benoeming van twee Franstalige medewerkers in 2019 werd door de Raad van State geannuleerd. Daardoor is het college niet langer reglementair samengesteld.

Het gaat al om een zoveelste annuleringsarrest van de Raad van State. Dat heeft er problemen mee dat de leden van de dienst bemiddeling fiscale ambtenaren zijn, waardoor ze volgens de Raad van State niet objectief kunnen zijn in bemiddelingsdossiers tussen hun werkgever en de burger.

Als gevolg daarvan kampt de Fiscale Bemiddelingsdienst op dit moment met een achterstand van 1.270 dossiers, blijkt uit het antwoord van minister Van Peteghem. De selectieprocedure voor de samenstelling van de bemiddelingsdienst is intussen wel opgestart, klinkt het. De ministerraad keurde vorige maand op voorstel van Van Peteghem ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat toelaat dat de minister bij gebrek aan voldoende collegeleden tijdelijk een fiscale ambtenaar kan aanstellen voor een termijn van een jaar, verlengbaar met nog eens een jaar.

Volgens Vermeersch is het hoog tijd dat de Fiscale Bemiddelingsdienst weer aan de slag kan. 'Voor al die belastingen die we met z'n allen betalen, zouden we toch een efficiëntere overheid en fiscus mogen verwachten', zeg hij.

De Fiscale Bemiddelingsdienst wordt geleid door een college, dat bestaat uit twee Franstalige en twee Nederlandstalige leden. Maar de tijdelijke benoeming van twee Franstalige medewerkers in 2019 werd door de Raad van State geannuleerd. Daardoor is het college niet langer reglementair samengesteld.Het gaat al om een zoveelste annuleringsarrest van de Raad van State. Dat heeft er problemen mee dat de leden van de dienst bemiddeling fiscale ambtenaren zijn, waardoor ze volgens de Raad van State niet objectief kunnen zijn in bemiddelingsdossiers tussen hun werkgever en de burger.Als gevolg daarvan kampt de Fiscale Bemiddelingsdienst op dit moment met een achterstand van 1.270 dossiers, blijkt uit het antwoord van minister Van Peteghem. De selectieprocedure voor de samenstelling van de bemiddelingsdienst is intussen wel opgestart, klinkt het. De ministerraad keurde vorige maand op voorstel van Van Peteghem ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat toelaat dat de minister bij gebrek aan voldoende collegeleden tijdelijk een fiscale ambtenaar kan aanstellen voor een termijn van een jaar, verlengbaar met nog eens een jaar.Volgens Vermeersch is het hoog tijd dat de Fiscale Bemiddelingsdienst weer aan de slag kan. 'Voor al die belastingen die we met z'n allen betalen, zouden we toch een efficiëntere overheid en fiscus mogen verwachten', zeg hij.