De Kamercommissie Panama Papers wil het Centraal Aanspreekpunt (CAP), dat alle bankrekeningnummers en contracten bevat die Belgen bij financiële instellingen hebben, toegankelijker maken en de gegevens beter updaten. Bovendien wil men het CAP ook combineren met het door de Europese Unie opgelegd UBO-register. Wat is dit en hoe ver staat België in de ontwikkeling?

ANTON VAN ZANTBEEK: In het UBO-register moeten alle namen staan van de ultimate beneficial owners van entiteiten, zoals vennootschappen. Het gaat om alle natuurlijke personen die een belang van meer dan 25 procent hebben in een vennootschap. Het opstellen van het register past in de vierde Europese antiwitwasrichtlijn, maar leidt op veel plaatsen in Europa tot discussie.
...