Eind juli kwam het Zomerakkoord na veel trekken en duwen tot stand. Er waren weer nieuwe inspanningen nodig om het budgettaire schip drijvend te houden. Steevast wordt dan naar de beleggers gekeken, ook deze keer. Maar in tegenstelling tot bij de vorige akkoorden lijkt er ditmaal beter over de maatregelen te zijn nagedacht. Er zijn weer platte belastingverhogingen, maar de regering heeft ook oog voor andere zaken. Zo wordt de vrijgestelde som voor spaarboekjes beperkt ten voordele van een vrijgestelde som voor dividenden. Ook is er de reparatie van de kaaimantaks en het feit dat de gordiaanse fiscaliteit voor kapitalisatiefondsen vereenvoudigt. Stuk voor stuk stappen in de goede richting. Maar al die maatregelen krijgen amper aandacht door de ronduit hysterische reacties...