Heel wat automobilisten weten niet precies hoe en wanneer ze de gevarendriehoek in hun auto moeten gebruiken. Wat moet je weten?

Verplichte uitrusting

Je bent verplicht om een gevarendriehoek in je auto te hebben. Die behoort nu eenmaal net als bijvoorbeeld een brandblusser, een verbanddoos en een fluovestje tot de verplichte uitrusting van je auto.

Wanneer gebruiken?

Je moet je gevarendriehoek gebruiken als je auto door pech of door een ongeluk langs de weg komt stil te staan. De bedoeling ervan is het overige verkeer te waarschuwen voor het gevaar dat je wagen op die manier creëert. Concreet moet je de gevarendriehoek gebruiken als je voertuig een gevaar is op de openbare weg en niet onmiddellijk kan verplaatst worden. Hetzelfde geldt als je voertuig zijn lading verloren heeft en deze niet onmiddellijk kan opgeruimd worden.

Hoe gebruiken?

De wet geeft ook aan waar je je gevarendriehoek moet plaatsen. Meer bepaald moet deze op de autosnelweg op minstens 100 meter voor je voertuig gezet worden en op andere wegen minimaal 30 meter daarvoor. Dit laatste geldt ook in de bebouwde kom, tenzij dit niet mogelijk is. In dat geval mag je de driehoek dichter zetten of zelfs op het voertuig.

In al die gevallen moet je de gevarendriehoek dusdanig plaatsen dat hij voor naderende bestuurders zichtbaar is van op een afstand van minstens 50 meter.

Heel wat automobilisten weten niet precies hoe en wanneer ze de gevarendriehoek in hun auto moeten gebruiken. Wat moet je weten?Je bent verplicht om een gevarendriehoek in je auto te hebben. Die behoort nu eenmaal net als bijvoorbeeld een brandblusser, een verbanddoos en een fluovestje tot de verplichte uitrusting van je auto.Je moet je gevarendriehoek gebruiken als je auto door pech of door een ongeluk langs de weg komt stil te staan. De bedoeling ervan is het overige verkeer te waarschuwen voor het gevaar dat je wagen op die manier creëert. Concreet moet je de gevarendriehoek gebruiken als je voertuig een gevaar is op de openbare weg en niet onmiddellijk kan verplaatst worden. Hetzelfde geldt als je voertuig zijn lading verloren heeft en deze niet onmiddellijk kan opgeruimd worden.De wet geeft ook aan waar je je gevarendriehoek moet plaatsen. Meer bepaald moet deze op de autosnelweg op minstens 100 meter voor je voertuig gezet worden en op andere wegen minimaal 30 meter daarvoor. Dit laatste geldt ook in de bebouwde kom, tenzij dit niet mogelijk is. In dat geval mag je de driehoek dichter zetten of zelfs op het voertuig.In al die gevallen moet je de gevarendriehoek dusdanig plaatsen dat hij voor naderende bestuurders zichtbaar is van op een afstand van minstens 50 meter.