De Vlaamse zorgverzekering kent de maandelijkse premie toe als tegemoetkoming in de niet-medische kosten voor wie zwaar behoevend is. Om ervoor in aanmerking te komen, moet de betrokkene meer dan 35 punten op de BEL-profielschaal halen.

Dat wordt getest aan de hand van een reeks vragen over de afhankelijkheid van hulp bij dagelijkse handelingen. De tegemoetkoming geldt zowel voor wie thuis wordt verzorgd, als voor wie in een instelling verblijft. Tot nog toe diende de premie te worden aangevraagd. Ze werd toegekend vanaf de vierde maand na de aanvraag. Vanaf 1 juni zal de premie echter automatisch worden uitgereikt aan mensen die thuiszorg (hulp bij poetsen, koken, ...) krijgen. Dat komt omdat de diensten voor de gezinszorg de gegevens rechtstreeks gaan bezorgen aan de zorgverzekering.

De zorgvergoeding kan niet worden gecumuleerd met tegemoetkomingen via een persoonlijk assistentiebudget. Elke inwoner van Vlaanderen is verplicht bij te dragen voor de zorgverzekering vanaf het jaar waarin hij 26 wordt. De premie bedraagt 25 euro. Mensen die in een voorkeursregeling zitten, betalen slechts 10 euro. De premies zijn niet fiscaal aftrekkbaar. (Belga)

De Vlaamse zorgverzekering kent de maandelijkse premie toe als tegemoetkoming in de niet-medische kosten voor wie zwaar behoevend is. Om ervoor in aanmerking te komen, moet de betrokkene meer dan 35 punten op de BEL-profielschaal halen.Dat wordt getest aan de hand van een reeks vragen over de afhankelijkheid van hulp bij dagelijkse handelingen. De tegemoetkoming geldt zowel voor wie thuis wordt verzorgd, als voor wie in een instelling verblijft. Tot nog toe diende de premie te worden aangevraagd. Ze werd toegekend vanaf de vierde maand na de aanvraag. Vanaf 1 juni zal de premie echter automatisch worden uitgereikt aan mensen die thuiszorg (hulp bij poetsen, koken, ...) krijgen. Dat komt omdat de diensten voor de gezinszorg de gegevens rechtstreeks gaan bezorgen aan de zorgverzekering.De zorgvergoeding kan niet worden gecumuleerd met tegemoetkomingen via een persoonlijk assistentiebudget. Elke inwoner van Vlaanderen is verplicht bij te dragen voor de zorgverzekering vanaf het jaar waarin hij 26 wordt. De premie bedraagt 25 euro. Mensen die in een voorkeursregeling zitten, betalen slechts 10 euro. De premies zijn niet fiscaal aftrekkbaar. (Belga)