Zorgboerderijen bestaan al meer dan tien jaar. Ze vangen mensen uit kwetsbare groepen op om hen een zinvolle dagbesteding te geven. Het kan zowel gaan om leerlingen die schoolmoe zijn, als om mensen met een handicap of mensen die emotioneel in de knoop zitten. Door hen op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden te laten meewerken op het landbouwbedrijf moeten ze weer meer eigenwaarde krijgen. Sinds 2005 ontvangen de zorgboeren hiervoor een subsidie. Dat bedrag moet de tijd compenseren die de zorgboer moet besteden aan de begeleiding van de zorgbehoevende. Aanvankelijk waren er een vijftigtal zorgboeren. In 2012 waren al 407 Vlaamse land- en tuinbouwers ingestapt in het systeem. Ze waren goed voor 1.041 zorgboerderijovereenkomsten. In het nieuwe besluit, dat met Nieuwjaar inging, wordt aan land- of tuinbouwers ook de kans geboden om de zorgboerderijactiviteiten op hun bedrijf te delegeren aan een derde. (Belga)

Zorgboerderijen bestaan al meer dan tien jaar. Ze vangen mensen uit kwetsbare groepen op om hen een zinvolle dagbesteding te geven. Het kan zowel gaan om leerlingen die schoolmoe zijn, als om mensen met een handicap of mensen die emotioneel in de knoop zitten. Door hen op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden te laten meewerken op het landbouwbedrijf moeten ze weer meer eigenwaarde krijgen. Sinds 2005 ontvangen de zorgboeren hiervoor een subsidie. Dat bedrag moet de tijd compenseren die de zorgboer moet besteden aan de begeleiding van de zorgbehoevende. Aanvankelijk waren er een vijftigtal zorgboeren. In 2012 waren al 407 Vlaamse land- en tuinbouwers ingestapt in het systeem. Ze waren goed voor 1.041 zorgboerderijovereenkomsten. In het nieuwe besluit, dat met Nieuwjaar inging, wordt aan land- of tuinbouwers ook de kans geboden om de zorgboerderijactiviteiten op hun bedrijf te delegeren aan een derde. (Belga)