In 2018 werd er in de twee zomermaanden nog aanzienlijk minder zonnestroom opgewekt. Toen was dat ruim 28 terawattuur. Nederland was het land binnen de EU dat de grootste stijging haalde. Van 1,1 terawattuur in 2018 werd er dit jaar 3,2 terawattuur opgewekt. Daarmee steeg het aandeel zonnestroom in de totale energiebehoefte van 7 naar 17 procent.

België doet het met een daling van 9 naar 8 procent veel slechter. De absolute productie van zonnestroom is in ons land wel gestegen, maar het aandeel in de totale stroomproductie is dus afgenomen.

Duitsland is de grootste opwekker van zonnestroom binnen de EU. Ook daar was de stroom van zonnepanelen goed voor 17 procent van de energiebehoefte.

Volgens Ember is de groei sinds 2018 het gevolg van ambitieuze wetgeving. Tegelijkertijd groeit de opwekking met zonnepanelen nog niet snel genoeg. Europa wil dat hernieuwbare energie in 2030 goed is voor 40 procent van de totale energiebehoefte. In 2019 was dat nog ongeveer 20 procent. Behalve zonne-energie tellen ook windenergie en met biomassa opgewekte stroom als hernieuwbaar.

In 2018 werd er in de twee zomermaanden nog aanzienlijk minder zonnestroom opgewekt. Toen was dat ruim 28 terawattuur. Nederland was het land binnen de EU dat de grootste stijging haalde. Van 1,1 terawattuur in 2018 werd er dit jaar 3,2 terawattuur opgewekt. Daarmee steeg het aandeel zonnestroom in de totale energiebehoefte van 7 naar 17 procent. België doet het met een daling van 9 naar 8 procent veel slechter. De absolute productie van zonnestroom is in ons land wel gestegen, maar het aandeel in de totale stroomproductie is dus afgenomen. Duitsland is de grootste opwekker van zonnestroom binnen de EU. Ook daar was de stroom van zonnepanelen goed voor 17 procent van de energiebehoefte. Volgens Ember is de groei sinds 2018 het gevolg van ambitieuze wetgeving. Tegelijkertijd groeit de opwekking met zonnepanelen nog niet snel genoeg. Europa wil dat hernieuwbare energie in 2030 goed is voor 40 procent van de totale energiebehoefte. In 2019 was dat nog ongeveer 20 procent. Behalve zonne-energie tellen ook windenergie en met biomassa opgewekte stroom als hernieuwbaar.