Op zondag wordt er niet gewerkt. Dat is het algemene principe. Maar hierop bestaan heel wat uitzonderlingen. Denk maar aan mensen die in een bakkerij werken, of mensen uit de verpleging of mensen in de toeristische sector. Voorts kunnen de werknemers ook worden opgeroepen bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld om te helpen bij schade na een natuurramp. Hoewel er dus heel wat uitzonderingen zijn op de zondagsrust, worden die nauwgezet vermeld in de wetgeving. Wat niet expliciet in de uitzonderingen wordt opgenomen, moet zich aan de zondagsrust houden. De lijst bevatte tot voor kort onder meer een bepaling die de afwijking op de zondagsrust toestond in ondernemingen voor het verhuren van boeken en stoelen. Volgens het Grondwettelijk Hof was deze bepaling echter discriminerend ten opzichte van bedrijven die dvd's en cd's verhuurden. Zij dienden de zondagsrust wel te respecteren. Om die discriminatie op te heffen, heeft de wetgever nu de verhuring van stoelen en boeken van de uitzonderingenlijst afgehaald. Al blijven er achterpoortjes. In toeristische centra mag op zondag wel worden gewerkt. (Belga)

Op zondag wordt er niet gewerkt. Dat is het algemene principe. Maar hierop bestaan heel wat uitzonderlingen. Denk maar aan mensen die in een bakkerij werken, of mensen uit de verpleging of mensen in de toeristische sector. Voorts kunnen de werknemers ook worden opgeroepen bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld om te helpen bij schade na een natuurramp. Hoewel er dus heel wat uitzonderingen zijn op de zondagsrust, worden die nauwgezet vermeld in de wetgeving. Wat niet expliciet in de uitzonderingen wordt opgenomen, moet zich aan de zondagsrust houden. De lijst bevatte tot voor kort onder meer een bepaling die de afwijking op de zondagsrust toestond in ondernemingen voor het verhuren van boeken en stoelen. Volgens het Grondwettelijk Hof was deze bepaling echter discriminerend ten opzichte van bedrijven die dvd's en cd's verhuurden. Zij dienden de zondagsrust wel te respecteren. Om die discriminatie op te heffen, heeft de wetgever nu de verhuring van stoelen en boeken van de uitzonderingenlijst afgehaald. Al blijven er achterpoortjes. In toeristische centra mag op zondag wel worden gewerkt. (Belga)