De uiterste datum voor indiening is 8 augustus 2014 in plaats van 22 juli 2014 voor de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juni 2014 en de kwartaalaangiften met betrekking tot de verrichtingen van het tweede kwartaal van 2014. De uiterste datum voor indiening van de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juli 2014 is 10 september 2014 in plaats van 20 augustus 2014. Bovendien hebben de btw-belastingplichtigen de mogelijkheid hun kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2014 en hun maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juni 2014, in te dienen uiterlijk op 8 augustus 2014 in plaats van 22 juli 2014. De maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juli 2014 kan ingediend worden uiterlijk op 10 september 2014 in plaats van 20 augustus 2014. De FOD Financiën herinnert er wel aan dat wat de betalingen betreft, alle belastingplichtigen ertoe gehouden blijven de verschuldigde btw of het voorschot te betalen op de normale vervaldata, uiterlijk 22 juli 2014 en 20 augustus 2014. (Belga)

De uiterste datum voor indiening is 8 augustus 2014 in plaats van 22 juli 2014 voor de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juni 2014 en de kwartaalaangiften met betrekking tot de verrichtingen van het tweede kwartaal van 2014. De uiterste datum voor indiening van de maandaangiften met betrekking tot de verrichtingen van de maand juli 2014 is 10 september 2014 in plaats van 20 augustus 2014. Bovendien hebben de btw-belastingplichtigen de mogelijkheid hun kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot het tweede kwartaal 2014 en hun maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juni 2014, in te dienen uiterlijk op 8 augustus 2014 in plaats van 22 juli 2014. De maandopgave van de intracommunautaire handelingen met betrekking tot de maand juli 2014 kan ingediend worden uiterlijk op 10 september 2014 in plaats van 20 augustus 2014. De FOD Financiën herinnert er wel aan dat wat de betalingen betreft, alle belastingplichtigen ertoe gehouden blijven de verschuldigde btw of het voorschot te betalen op de normale vervaldata, uiterlijk 22 juli 2014 en 20 augustus 2014. (Belga)