Artsen en andere zorgverstrekkers die een vaccin toedienen, kunnen dit al enkele jaren op vrijwillige basis elektronisch registreren in Vaccinnet. Sinds begin dit jaar is het ook verplicht geworden. Dit betekent dat de gegevens vanaf 1 januari 2014 volledig zijn, die van het verleden hangen af van de artsen waarop een beroep werd gedaan. Om de gegevens te consulteren, volstaat het te surfen naar eHealth op www.ehealth.fgov.be en daar via de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer het persoonlijke dossier op te vragen. Alleen de consument en de dokter die zijn dossier beheert, hebben toegang tot de gegevens. Andere hulpverleners moeten daarvoor expliciet de toestemming van de patiënt krijgen. Voorlopig bevat de gegevensbank alleen informatie over vaccinaties. Op termijn kan ze worden uitgebreid met het geneesmiddelengebruik. Daarbij zullen eerst de voorgeschreven medicamenten aan bod komen. Het systeem kan leiden tot het vermijden van overbodige inentingen en onnodige aankopen van geneesmiddelen en dus tot besparingen. (Belga)

Artsen en andere zorgverstrekkers die een vaccin toedienen, kunnen dit al enkele jaren op vrijwillige basis elektronisch registreren in Vaccinnet. Sinds begin dit jaar is het ook verplicht geworden. Dit betekent dat de gegevens vanaf 1 januari 2014 volledig zijn, die van het verleden hangen af van de artsen waarop een beroep werd gedaan. Om de gegevens te consulteren, volstaat het te surfen naar eHealth op www.ehealth.fgov.be en daar via de elektronische identiteitskaart en een kaartlezer het persoonlijke dossier op te vragen. Alleen de consument en de dokter die zijn dossier beheert, hebben toegang tot de gegevens. Andere hulpverleners moeten daarvoor expliciet de toestemming van de patiënt krijgen. Voorlopig bevat de gegevensbank alleen informatie over vaccinaties. Op termijn kan ze worden uitgebreid met het geneesmiddelengebruik. Daarbij zullen eerst de voorgeschreven medicamenten aan bod komen. Het systeem kan leiden tot het vermijden van overbodige inentingen en onnodige aankopen van geneesmiddelen en dus tot besparingen. (Belga)