Het nieuwe federale erfrecht dat van toepassing is sinds 1 september, bepaalt dat de langstlevende echtgenoot een voortgezet vruchtgebruik ontvangt op de goederen die de overleden echtgenoot heeft geschonken met een voorbehoud van vruchtgebruik.
...