De West-Vlaamse tak van de socialistische mutualiteiten betaalt bijvoorbeeld de kosten voor deelname aan jeugdkampen en speelpleinwerking teruug tot maximaal vier euro per dag en dat met een maximum van twintig dagen per jaar In Oost-Vlaanderen bedraagt de tussenkomst bij dezelfde ziekenfondsfamilie dan weer vijftien euro per kind en per jaar. Bij de Christelijke Mutualiteiten ontvangen de leden in het arrondissement Brugge een terugbetaling van vijf euro per dag, met een maximum van zes dagen. Bij de Oost-Vlaamse tak van deliberale mutualiteit krijgen jongeren tot en met achttien jaar die tijdens de zomervakantie deelnemen aan een vakantie in binnen- of buitenland een tussenkomst van twee euro per overnachting, met een maximum van tien overnachtingen. Het Vlaams en Neutraal ziekenfonds betaalt dan weer een kampvergoeding voor kinderen tot en met achttien jaar van maximum dertig euro per jaar. En het Partena Ziekenfonds heeft veertig euro veil voor een meerdaagse activiteit zoals speelpleinwerking. Wie wil weten of het ziekenfonds waarbij hij is aangesloten een tussenkomst verleent in de kosten van jeugdkampen of speelpleinen, neemt dus best contact op met zijn instelling. (Belga)

De West-Vlaamse tak van de socialistische mutualiteiten betaalt bijvoorbeeld de kosten voor deelname aan jeugdkampen en speelpleinwerking teruug tot maximaal vier euro per dag en dat met een maximum van twintig dagen per jaar In Oost-Vlaanderen bedraagt de tussenkomst bij dezelfde ziekenfondsfamilie dan weer vijftien euro per kind en per jaar. Bij de Christelijke Mutualiteiten ontvangen de leden in het arrondissement Brugge een terugbetaling van vijf euro per dag, met een maximum van zes dagen. Bij de Oost-Vlaamse tak van deliberale mutualiteit krijgen jongeren tot en met achttien jaar die tijdens de zomervakantie deelnemen aan een vakantie in binnen- of buitenland een tussenkomst van twee euro per overnachting, met een maximum van tien overnachtingen. Het Vlaams en Neutraal ziekenfonds betaalt dan weer een kampvergoeding voor kinderen tot en met achttien jaar van maximum dertig euro per jaar. En het Partena Ziekenfonds heeft veertig euro veil voor een meerdaagse activiteit zoals speelpleinwerking. Wie wil weten of het ziekenfonds waarbij hij is aangesloten een tussenkomst verleent in de kosten van jeugdkampen of speelpleinen, neemt dus best contact op met zijn instelling. (Belga)