Het systeem van toegelaten arbeid is bedoeld om patiënten die een aantal uren per week kunnen werken toch aan de slag te helpen. Ze moeten daarvoor dan wel toestemming krijgen van de adviserend geneesheer van hun ziekenfonds. De regeling geldt zowel voor zelfstandigen als voor werknemers. Bij zelfstandigen is hij wel beperkt tot 18 maanden indien dezelfde activiteit als voordien wordt hervat. Gaat het om een andere activiteit, dan geldt een maximum van 12 maanden. Wie het werk deels hervat, verliest zijn uitkering niet meteen. Wie minder dan 15,61 euro per dag bijverdient, mag die zelfs integraal houden. In de volgende schijf van 9,36 euro wordt 20 procent ingehouden op de uitkering. In de derde schijf van eveneens 9,36 euro wordt dat 50 procent. En daarboven 75 procent. De som van de (verminderde) uitkering en het beroepsinkomen liggen bijgevolg altijd hoger dan het bedrag van de uitkering indien je niet werkt. Om de afrekening te kunnen maken, moet de zieke elke maand zijn loongegevens doorgeven aan de mutualiteit. Hiervoor moet hij bij zijn werkgever een document 'Inkomstenverklaring van een toegelaten activiteit' laten invullen. Voor het overheidspersoneel dat graag deeltijds hervat, bestaat andere regeling. (Belga)

Het systeem van toegelaten arbeid is bedoeld om patiënten die een aantal uren per week kunnen werken toch aan de slag te helpen. Ze moeten daarvoor dan wel toestemming krijgen van de adviserend geneesheer van hun ziekenfonds. De regeling geldt zowel voor zelfstandigen als voor werknemers. Bij zelfstandigen is hij wel beperkt tot 18 maanden indien dezelfde activiteit als voordien wordt hervat. Gaat het om een andere activiteit, dan geldt een maximum van 12 maanden. Wie het werk deels hervat, verliest zijn uitkering niet meteen. Wie minder dan 15,61 euro per dag bijverdient, mag die zelfs integraal houden. In de volgende schijf van 9,36 euro wordt 20 procent ingehouden op de uitkering. In de derde schijf van eveneens 9,36 euro wordt dat 50 procent. En daarboven 75 procent. De som van de (verminderde) uitkering en het beroepsinkomen liggen bijgevolg altijd hoger dan het bedrag van de uitkering indien je niet werkt. Om de afrekening te kunnen maken, moet de zieke elke maand zijn loongegevens doorgeven aan de mutualiteit. Hiervoor moet hij bij zijn werkgever een document 'Inkomstenverklaring van een toegelaten activiteit' laten invullen. Voor het overheidspersoneel dat graag deeltijds hervat, bestaat andere regeling. (Belga)