Wie zelfstandige is, kan bij de notaris voor zijn gezinswoning een akte van 'niet vatbaarheid voor beslag' laten opmaken. Eens dat is gebeurd, kunnen schuldeisers geen beslag meer leggen op het huis of het appartement. De mogelijkheid geldt zowel voor landbouwers, ambachtslui, handelaars, vrije beroepers als voor bestuurders van vennootschappen. Ze is bovendien voor alle zelfstandigen van toepassing, dus ook voor zelfstandigen in bijberoep. De bescherming geldt uiteraard alleen voor beroepsschulden. Dus niet voor privé-schulden zoals een hypotheeklening voor het verwerven van de woning. Bovendien kan ze alleen worden ingeroepen voor de schulden die ontstaan zijn na het opmaken van de akte. Maakt het deel van de woning dat de zelfstandige voor zijn beroepsactiviteit gebruikt minder dan 30 procent van de totale oppervlakte van het pand uit, dan is het hele huis of appartement niet meer vatbaar voor beslag. Bedraagt het meer dan 30 procent, dan moet de zelfstandige de plaatsen aanduiden die voor privé-doeleinden worden gebruikt. Alleen die laatste zijn dan niet meer vatbaar voor beslag. Voor de opmaak van de akte mag u op 500 euro aan erelonen voor de notaris worden gerekend. Daarbij komen nog 50 euro aan registratierechten, 50 euro aan rechten op de opmaak van de geschriften (de vroegere fiscale zegels) en de kosten voor de inschrijving van de akte op het hypotheekkantoor. Meer praktische informatie is te vinden op de website www.notaris.be (Belga)

Wie zelfstandige is, kan bij de notaris voor zijn gezinswoning een akte van 'niet vatbaarheid voor beslag' laten opmaken. Eens dat is gebeurd, kunnen schuldeisers geen beslag meer leggen op het huis of het appartement. De mogelijkheid geldt zowel voor landbouwers, ambachtslui, handelaars, vrije beroepers als voor bestuurders van vennootschappen. Ze is bovendien voor alle zelfstandigen van toepassing, dus ook voor zelfstandigen in bijberoep. De bescherming geldt uiteraard alleen voor beroepsschulden. Dus niet voor privé-schulden zoals een hypotheeklening voor het verwerven van de woning. Bovendien kan ze alleen worden ingeroepen voor de schulden die ontstaan zijn na het opmaken van de akte. Maakt het deel van de woning dat de zelfstandige voor zijn beroepsactiviteit gebruikt minder dan 30 procent van de totale oppervlakte van het pand uit, dan is het hele huis of appartement niet meer vatbaar voor beslag. Bedraagt het meer dan 30 procent, dan moet de zelfstandige de plaatsen aanduiden die voor privé-doeleinden worden gebruikt. Alleen die laatste zijn dan niet meer vatbaar voor beslag. Voor de opmaak van de akte mag u op 500 euro aan erelonen voor de notaris worden gerekend. Daarbij komen nog 50 euro aan registratierechten, 50 euro aan rechten op de opmaak van de geschriften (de vroegere fiscale zegels) en de kosten voor de inschrijving van de akte op het hypotheekkantoor. Meer praktische informatie is te vinden op de website www.notaris.be (Belga)