Iedereen die zich om beroeps- of dienstredenen in de onmogelijkheid bevindt om te gaan stemmen, kan worden vrijgesteld van de stemplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de betrokkene een winkel uitbaat die op zondag is geopend. Hij moet dat dan wel bij het gemeentebestuur op eer gaan verklaren. Bovendien kan het gemeentebestuur een onderzoek doen naar de gegrondheid van de aanvraag. Hetzelfde geldt voor iemand die om beroepsredenen in het buitenland - bijvoorbeeld op zakenreis - vertoeft. Dit kan onder meer worden bewezen door hotelreservaties of vliegtuigtickets. Een uitzondering op de stemplicht is er ook voor schippers, marktkramers of foorreizigers en de leden van hun gezin die met hen samenwonen. Zij moeten hiervoor van de burgemeester van de gemeente waar ze staan ingeschreven eveneens een attest bekomen. Wat daarentegen niet wordt aanvaard, is dat iemand van de stemplicht ontheven wil worden omdat hij gewoonlijk op zondag de administratie van zijn bedrijf doet. Dit wordt niet aangezien als een onmogelijkheid om te gaan stemmen. Zelfstandigen die van het gemeentebestuur een attest krijgen om te gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. (Belga)

Iedereen die zich om beroeps- of dienstredenen in de onmogelijkheid bevindt om te gaan stemmen, kan worden vrijgesteld van de stemplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de betrokkene een winkel uitbaat die op zondag is geopend. Hij moet dat dan wel bij het gemeentebestuur op eer gaan verklaren. Bovendien kan het gemeentebestuur een onderzoek doen naar de gegrondheid van de aanvraag. Hetzelfde geldt voor iemand die om beroepsredenen in het buitenland - bijvoorbeeld op zakenreis - vertoeft. Dit kan onder meer worden bewezen door hotelreservaties of vliegtuigtickets. Een uitzondering op de stemplicht is er ook voor schippers, marktkramers of foorreizigers en de leden van hun gezin die met hen samenwonen. Zij moeten hiervoor van de burgemeester van de gemeente waar ze staan ingeschreven eveneens een attest bekomen. Wat daarentegen niet wordt aanvaard, is dat iemand van de stemplicht ontheven wil worden omdat hij gewoonlijk op zondag de administratie van zijn bedrijf doet. Dit wordt niet aangezien als een onmogelijkheid om te gaan stemmen. Zelfstandigen die van het gemeentebestuur een attest krijgen om te gaan stemmen, kunnen een volmacht geven. (Belga)