Tussen 2008 en 2012 steeg het aantal bijberoepers in ons land met 12 procent tot 225.687. Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep nam in diezelfde periode slechts met 3 procent toe. Wie als zelfstandige in bijberoep start, heeft enkele voordelen.

Zo moet hij of zij weinig sociale bijdragen betalen. Tijdens het eerste jaar van de activiteit bedragen de voorlopige bijdragen slechts 72,75 euro per kwartaal. Bij een zelfstandige in hoofdberoep is dat al snel 657,70 euro. En dat is niet alles. Geeft de zelfstandige in bijberoep er al in het eerste jaar de brui aan en heeft hij in die periode weinig verdiend, dan kan hij de terugbetaling van die sociale bijdragen vragen via zijn sociaal verzekeringsfonds.

Een zelfstandige in hoofdberoep kan dat niet, ook niet als hij weinig verdiende of verlies maakte. De zelfstandige in hoofdberoep bouwt via zijn bijdragen echter wel sociale rechten op. Dit betekent dat ze onder meer in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen en recht geven op een uitkering van de ziekteverzekering. De zelfstandige in bijberoep bouwt die rechten daarentegen niet op. Hij moet terugvallen op de sociale verzekering van zijn hoofdberoep als ambtenaar, werknemer of in sommige gevallen als werkloze. (Belga)

Tussen 2008 en 2012 steeg het aantal bijberoepers in ons land met 12 procent tot 225.687. Het aantal zelfstandigen in hoofdberoep nam in diezelfde periode slechts met 3 procent toe. Wie als zelfstandige in bijberoep start, heeft enkele voordelen. Zo moet hij of zij weinig sociale bijdragen betalen. Tijdens het eerste jaar van de activiteit bedragen de voorlopige bijdragen slechts 72,75 euro per kwartaal. Bij een zelfstandige in hoofdberoep is dat al snel 657,70 euro. En dat is niet alles. Geeft de zelfstandige in bijberoep er al in het eerste jaar de brui aan en heeft hij in die periode weinig verdiend, dan kan hij de terugbetaling van die sociale bijdragen vragen via zijn sociaal verzekeringsfonds.Een zelfstandige in hoofdberoep kan dat niet, ook niet als hij weinig verdiende of verlies maakte. De zelfstandige in hoofdberoep bouwt via zijn bijdragen echter wel sociale rechten op. Dit betekent dat ze onder meer in aanmerking komen voor de berekening van het pensioen en recht geven op een uitkering van de ziekteverzekering. De zelfstandige in bijberoep bouwt die rechten daarentegen niet op. Hij moet terugvallen op de sociale verzekering van zijn hoofdberoep als ambtenaar, werknemer of in sommige gevallen als werkloze. (Belga)