Het was ondernemersorganisatie Unizo die eind vorige week met verse cijfers over het zelfstandig ondernemerschap uitpakte. Blijkt dat het aantal starters in België in de maanden tot en met oktober 6,1 procent lager lag dan in 2011. Het is geleden sinds 1995 dat nog een dergelijke daling werd opgetekend. Zelfs in 2008 en 2009, toen de bankencrisis fel om zich heen sloeg, was de toestand niet zo kritiek. Zeer onverwacht en verontrustend is bovendien de vaststelling dat de daling in Vlaanderen met 7,5 procent veel sterker is dan in Brussel (4,7%) en Wallonië (3,9%). Eerder was overigens ook al gebleken dat in Vlaanderen de faillissementen toenemen. Unizo schrijft een en ander toe aan het gebrek aan vertrouwen in de economie bij de kandidaat-ondernemers. Bovendien worden zij vaak geconfronteerd met banken die minder makkelijk dan vroeger bereid zijn kredieten te verstrekken aan een starter. Maar er is meer. Recentelijk gestarte zelfstandigen klagen steen en been over de manier waarop de verschillende overheden het hen op administratief en fiscaal vlak moeilijk blijft maken. Het is de jongste tijd weer erg bon ton om zelfstandigen allemaal af te doen als fraudeurs en 'foefelaars', en dat ontneemt velen de moed om de sowieso al niet evidente stap naar het zelfstandig ondernemerschap te doen zetten. De overheid moet dringend werk maken van een meer ondernemersvriendelijk beleid, zeker in tijden van crisis. Want net op die momenten, wanneer veel mensen hun baan verliezen, is het nodig dat een aantal onder hen het aandurft zelf iets uit de grond te stampen. Wie zijn job verloor en het eens wil proberen als zelfstandige, moet weten dat hij zolang zijn vooropzeg loopt kan opteren voor het statuut van zelfstandige in bijberoep, waaraan een reeks voordelen verbonden is. Het feit dat je als beginnend zelfstandige de eerste drie jaar slechts een minimumbijdrage aan de sociale zekerheid moet betalen, helpt ook. Wie zich verder wil informeren, kan dat doen bij Unizo of bij partijen als Acerta die onder meer optreden als ondernemersloket. Zij zetten u al een flink deel op gang. (MVL)

Het was ondernemersorganisatie Unizo die eind vorige week met verse cijfers over het zelfstandig ondernemerschap uitpakte. Blijkt dat het aantal starters in België in de maanden tot en met oktober 6,1 procent lager lag dan in 2011. Het is geleden sinds 1995 dat nog een dergelijke daling werd opgetekend. Zelfs in 2008 en 2009, toen de bankencrisis fel om zich heen sloeg, was de toestand niet zo kritiek. Zeer onverwacht en verontrustend is bovendien de vaststelling dat de daling in Vlaanderen met 7,5 procent veel sterker is dan in Brussel (4,7%) en Wallonië (3,9%). Eerder was overigens ook al gebleken dat in Vlaanderen de faillissementen toenemen. Unizo schrijft een en ander toe aan het gebrek aan vertrouwen in de economie bij de kandidaat-ondernemers. Bovendien worden zij vaak geconfronteerd met banken die minder makkelijk dan vroeger bereid zijn kredieten te verstrekken aan een starter. Maar er is meer. Recentelijk gestarte zelfstandigen klagen steen en been over de manier waarop de verschillende overheden het hen op administratief en fiscaal vlak moeilijk blijft maken. Het is de jongste tijd weer erg bon ton om zelfstandigen allemaal af te doen als fraudeurs en 'foefelaars', en dat ontneemt velen de moed om de sowieso al niet evidente stap naar het zelfstandig ondernemerschap te doen zetten. De overheid moet dringend werk maken van een meer ondernemersvriendelijk beleid, zeker in tijden van crisis. Want net op die momenten, wanneer veel mensen hun baan verliezen, is het nodig dat een aantal onder hen het aandurft zelf iets uit de grond te stampen. Wie zijn job verloor en het eens wil proberen als zelfstandige, moet weten dat hij zolang zijn vooropzeg loopt kan opteren voor het statuut van zelfstandige in bijberoep, waaraan een reeks voordelen verbonden is. Het feit dat je als beginnend zelfstandige de eerste drie jaar slechts een minimumbijdrage aan de sociale zekerheid moet betalen, helpt ook. Wie zich verder wil informeren, kan dat doen bij Unizo of bij partijen als Acerta die onder meer optreden als ondernemersloket. Zij zetten u al een flink deel op gang. (MVL)