Vlaanderen telt twintig Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Ze bieden hulp aan mensen met psychische problemen. Daarnaast biedt een CGG ook begeleiding aan chronische psychiatrische patiënten, voor wie een volledig herstel niet meer mogelijk is. Jaarlijks worden er zo'n 50.000 mensen behandeld. Het gaat om mensen die doorverwezen zijn door de huisarts of door een centrum voor leerlingenbegeleiding. De infrastructuur en de lonen van het personeel in de centra wordt grotendeels door de Vlaamse overheid gedragen. De patiënten betalen er slechts een beperkte bijdrage. Vanaf 1 mei 2013 rekenen alle Centra Geestelijke Gezondheidzorg vaste tarieven aan voor consultaties bij therapeuten. Het standaardtarief bedraagt 11 euro voor een gesprek met een therapeut van maximum een uur. Nu loopt dat soms op tot 15 euro. Voorts is er een verminderd tarief van 4 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfondsen, voor wie in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling is bij een centrum algemeen welzijnswerk of OCMW en voor minderjarigen die hun consultatie zelf moeten betalen. Voor gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder papieren en voor wie de grens van de maximumfactuur al heeft bereikt, is de consultatie gratis. (Belga)

Vlaanderen telt twintig Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Ze bieden hulp aan mensen met psychische problemen. Daarnaast biedt een CGG ook begeleiding aan chronische psychiatrische patiënten, voor wie een volledig herstel niet meer mogelijk is. Jaarlijks worden er zo'n 50.000 mensen behandeld. Het gaat om mensen die doorverwezen zijn door de huisarts of door een centrum voor leerlingenbegeleiding. De infrastructuur en de lonen van het personeel in de centra wordt grotendeels door de Vlaamse overheid gedragen. De patiënten betalen er slechts een beperkte bijdrage. Vanaf 1 mei 2013 rekenen alle Centra Geestelijke Gezondheidzorg vaste tarieven aan voor consultaties bij therapeuten. Het standaardtarief bedraagt 11 euro voor een gesprek met een therapeut van maximum een uur. Nu loopt dat soms op tot 15 euro. Voorts is er een verminderd tarief van 4 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfondsen, voor wie in budgetbegeleiding of schuldbemiddeling is bij een centrum algemeen welzijnswerk of OCMW en voor minderjarigen die hun consultatie zelf moeten betalen. Voor gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder papieren en voor wie de grens van de maximumfactuur al heeft bereikt, is de consultatie gratis. (Belga)