Zelfstandigen, vrije beroepers en zaakvoerders van een vennootschap kunnen hun hoofdverblijfplaats sinds 2007 laten vrijwaren van beslag. Ze moeten dan wel naar de notaris. Die zal een verklaring van onbeslagbaarheid opstellen. Als de beroepsoppervlakte in de woning minder dan 30% van het geheel beslaat, is heel het onroerend goed vrij van beslag. Als de beroepsoppervlakte groter is, kan alleen het stuk privégedeelte onbeslagbaar worden verklaard. Het stuk dat slaat op het beroepsgedeelte niet dus. Hiervoor moet de notaris dan wel eerst statuten van mede-eigendom opmaken waarin die opsplitsing juridisch wordt vastgelegd. De kostprijs voor het opstellen van de akte mag op 1000 euro worden geraamd. Als de zelfstandige gehuwd is, moet de echtgenoot of echtgenote tussenkomen in de akte. Let wel: de bescherming geldt alleen voor schulden die na het opstellen van de verklaring zijn gemaakt. Bovendien slaat ze alleen op de woning zelf, niet op de inboedel. Die kan wel in beslag genomen worden. (DLA)

Zelfstandigen, vrije beroepers en zaakvoerders van een vennootschap kunnen hun hoofdverblijfplaats sinds 2007 laten vrijwaren van beslag. Ze moeten dan wel naar de notaris. Die zal een verklaring van onbeslagbaarheid opstellen. Als de beroepsoppervlakte in de woning minder dan 30% van het geheel beslaat, is heel het onroerend goed vrij van beslag. Als de beroepsoppervlakte groter is, kan alleen het stuk privégedeelte onbeslagbaar worden verklaard. Het stuk dat slaat op het beroepsgedeelte niet dus. Hiervoor moet de notaris dan wel eerst statuten van mede-eigendom opmaken waarin die opsplitsing juridisch wordt vastgelegd. De kostprijs voor het opstellen van de akte mag op 1000 euro worden geraamd. Als de zelfstandige gehuwd is, moet de echtgenoot of echtgenote tussenkomen in de akte. Let wel: de bescherming geldt alleen voor schulden die na het opstellen van de verklaring zijn gemaakt. Bovendien slaat ze alleen op de woning zelf, niet op de inboedel. Die kan wel in beslag genomen worden. (DLA)