Als er in de loop van de huur iets misgaat met je woning kan de huurder daarvoor wel eens aansprakelijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat er brand uitbreekt. Het is dan ook aangewezen je huurder te verplichten zich daartegen te verzekeren.

Geen wettelijke verplichting

Je huurder is wettelijk gezien niet verplicht om zich te verzekeren. Leg hem die verplichting op in het huurcontract dat je met hem afsluit. Bepaal meteen dat hij de sleutels van het huurhuis pas krijgt op het moment dat hij je het bewijs levert dat hij verzekerd is. Vraag daarbij om een kopie van de polis en van het betalingsbewijs.

Volg op

Het is niet omdat je huurder bij het begin van de huur verzekerd is dat hij dat in de loop van de huurovereenkomst ook nog is. Verplicht hem daarom om in de loop van de huur jaarlijks een bewijs voor te leggen dat hij effectief nog verzekerd is. Vraag bijvoorbeeld om een attest van zijn verzekeraar die bevestigt dat de verzekering nog loopt.

Afstand van verhaal

Je kan in de polis die je als eigenaar voor je woning afsluit een clausule 'afstand van verhaal' laten opnemen. Hierbij vergoedt je verzekeraar je bij een brand maar oefent hij vervolgens geen verhaal uit op je huurder. Je kan de kosten hiervan in het huurcontract ten laste leggen van je huurder. Laat ook in dat geval je huurder een bijkomende verzekering nemen. De clausule afstand van verhaal dekt namelijk bijvoorbeeld de schade aan derden en schade aan zijn inboedel niet.

Als er in de loop van de huur iets misgaat met je woning kan de huurder daarvoor wel eens aansprakelijk zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan het geval dat er brand uitbreekt. Het is dan ook aangewezen je huurder te verplichten zich daartegen te verzekeren.Je huurder is wettelijk gezien niet verplicht om zich te verzekeren. Leg hem die verplichting op in het huurcontract dat je met hem afsluit. Bepaal meteen dat hij de sleutels van het huurhuis pas krijgt op het moment dat hij je het bewijs levert dat hij verzekerd is. Vraag daarbij om een kopie van de polis en van het betalingsbewijs.Het is niet omdat je huurder bij het begin van de huur verzekerd is dat hij dat in de loop van de huurovereenkomst ook nog is. Verplicht hem daarom om in de loop van de huur jaarlijks een bewijs voor te leggen dat hij effectief nog verzekerd is. Vraag bijvoorbeeld om een attest van zijn verzekeraar die bevestigt dat de verzekering nog loopt.Je kan in de polis die je als eigenaar voor je woning afsluit een clausule 'afstand van verhaal' laten opnemen. Hierbij vergoedt je verzekeraar je bij een brand maar oefent hij vervolgens geen verhaal uit op je huurder. Je kan de kosten hiervan in het huurcontract ten laste leggen van je huurder. Laat ook in dat geval je huurder een bijkomende verzekering nemen. De clausule afstand van verhaal dekt namelijk bijvoorbeeld de schade aan derden en schade aan zijn inboedel niet.