Als je een beroep doet op een aannemer voor het bouwen of verbouwen van je huis, wil je dat die de werken tijdig uitvoert. Door goede afspraken te maken kan je heel wat ellende vermijden.

Maak afspraken

Maak goede (schriftelijke) afspraken in de overeenkomst die je met je aannemer afsluit. Geef een duidelijke timing aan waaraan je aannemer zich moet houden. Spreek meteen een sanctie af voor het geval de aannemer de werken niet tijdig afwerkt. Je kan bijvoorbeeld een vergoeding per dag vertraging overeenkomen.

Overdrijf daarbij niet. Bepaal meteen dat die sanctie 'van rechtswege en zonder ingebrekestelling' van toepassing is. Je kan ook afspreken dat de overeenkomst ontbonden wordt als je aannemer de werken niet tijdig aanvat.

Maan hem aan

Kwam je niets overeen, dan moet je aannemer de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn.

Duikt je aannemer niet tijdig op, neem dan zo snel mogelijk contact met hem op. Helpt dat niet of houdt hij je aan het lijntje, stuur hem dan een aangetekende brief. Maan hem daarin aan de werken alsnog uit te voeren.

Ga niet zo maar met een ander in zee

Helpt ook de aanmaning niet, dan is het uit den boze zomaar een beroep te doen op een andere aannemer. De aannemer die niet opdook zou dan namelijk kunnen zeggen dat je de overeenkomst met hem verbrak en dat je hem een schadevergoeding moet betalen.

In principe moet je aan de rechtbank vragen de eerste overeenkomst te ontbinden. Wil je een andere weg bewandelen en zelf ontbinden, win dan voorafgaand het advies in van iemand die juridisch geschoold is.

Als je een beroep doet op een aannemer voor het bouwen of verbouwen van je huis, wil je dat die de werken tijdig uitvoert. Door goede afspraken te maken kan je heel wat ellende vermijden.Maak goede (schriftelijke) afspraken in de overeenkomst die je met je aannemer afsluit. Geef een duidelijke timing aan waaraan je aannemer zich moet houden. Spreek meteen een sanctie af voor het geval de aannemer de werken niet tijdig afwerkt. Je kan bijvoorbeeld een vergoeding per dag vertraging overeenkomen. Overdrijf daarbij niet. Bepaal meteen dat die sanctie 'van rechtswege en zonder ingebrekestelling' van toepassing is. Je kan ook afspreken dat de overeenkomst ontbonden wordt als je aannemer de werken niet tijdig aanvat.Kwam je niets overeen, dan moet je aannemer de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn.Duikt je aannemer niet tijdig op, neem dan zo snel mogelijk contact met hem op. Helpt dat niet of houdt hij je aan het lijntje, stuur hem dan een aangetekende brief. Maan hem daarin aan de werken alsnog uit te voeren. Helpt ook de aanmaning niet, dan is het uit den boze zomaar een beroep te doen op een andere aannemer. De aannemer die niet opdook zou dan namelijk kunnen zeggen dat je de overeenkomst met hem verbrak en dat je hem een schadevergoeding moet betalen. In principe moet je aan de rechtbank vragen de eerste overeenkomst te ontbinden. Wil je een andere weg bewandelen en zelf ontbinden, win dan voorafgaand het advies in van iemand die juridisch geschoold is.