Je huurder moet de tuin van je huurhuis onderhouden. Hij moet dat doen als een goed huisvader. Je kan van hem op zijn minst verwachten dat de tuin 'proper' is.

Voorkom discussies

Om discussies te vermijden kan je in het huurcontract de verplichting van je huurder 'verduidelijken'. Zo kan je bijvoorbeeld overeenkomen dat de haag één keer per jaar moet worden gesnoeid, het gras in de maanden dat het groeit wekelijks moet worden gemaaid, ...

Maan je huurder aan

Houdt je huurder zich niet aan deze verplichting, vraag hem dan alsnog het nodige te doen. Helpt dat niet stuur dan een aangetekende ingebrekestelling. Maan hem aan de tuin alsnog in orde te brengen en geef hem daarvoor een (realistische) termijn. Je kan meteen ook voorbehoud maken om een schadevergoeding te vragen voor de schade die je riskeert te lijden.

Zelf de tuin in orde brengen doe je maar beter niet, tenzij je daarvoor de toestemming van je huurder hebt. Je kan dan trouwens je kosten en uren niet in rekening brengen, tenzij je huurder zich ertoe zou verbinden om ze te betalen.

Stap naar de rechtbank

Helpt ook dat niet dan kan je de zaak voorleggen aan de vrederechter. Je kan in eerste instantie je huurder oproepen in verzoening. Blijkt dat een maat voor niets dan kan je een echte procedure starten. Hierin kan je vragen dat je huurder wordt verplicht de tuin te onderhouden. In extreme gevallen kan je de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.

Je huurder moet de tuin van je huurhuis onderhouden. Hij moet dat doen als een goed huisvader. Je kan van hem op zijn minst verwachten dat de tuin 'proper' is. Om discussies te vermijden kan je in het huurcontract de verplichting van je huurder 'verduidelijken'. Zo kan je bijvoorbeeld overeenkomen dat de haag één keer per jaar moet worden gesnoeid, het gras in de maanden dat het groeit wekelijks moet worden gemaaid, ... Houdt je huurder zich niet aan deze verplichting, vraag hem dan alsnog het nodige te doen. Helpt dat niet stuur dan een aangetekende ingebrekestelling. Maan hem aan de tuin alsnog in orde te brengen en geef hem daarvoor een (realistische) termijn. Je kan meteen ook voorbehoud maken om een schadevergoeding te vragen voor de schade die je riskeert te lijden.Zelf de tuin in orde brengen doe je maar beter niet, tenzij je daarvoor de toestemming van je huurder hebt. Je kan dan trouwens je kosten en uren niet in rekening brengen, tenzij je huurder zich ertoe zou verbinden om ze te betalen.Helpt ook dat niet dan kan je de zaak voorleggen aan de vrederechter. Je kan in eerste instantie je huurder oproepen in verzoening. Blijkt dat een maat voor niets dan kan je een echte procedure starten. Hierin kan je vragen dat je huurder wordt verplicht de tuin te onderhouden. In extreme gevallen kan je de ontbinding van de huurovereenkomst vragen.