De gemiddelde looptijd van de hypotheekleningen in ons land ligt ongeveer rond twintig jaar. De meeste Belgen zetten zichzelf dus gedurende een lange periode 'vast'. Met onderstaande tips zorg je ervoor dat je niet in de problemen geraakt bij onvoorziene omstandigheden.

Kies voor een vaste rentevoet

In de huidige context is het sowieso aan te raden om te kiezen voor een vaste rentevoet. Op die manier ben je beschermd tegen stijgende interesten die je lening duurder maken. Je kan eventueel ook kiezen voor het systeem van vaste mensualiteiten, waarbij je elke maand eenzelfde bedrag dient terug te betalen.

Beperk variabele rentesprongen

Geef je toch de voorkeur aan een variabele rentevoet? Weet dan dat die alleen mag verhoogd of verlaagd worden na vooraf gedefinieerde periodes. Met de juiste formule vermijd je bovendien grote rentesprongen. Kies je bijvoorbeeld voor '5/5/5 +1/-1', dan betekent dit dat de rentevoet pas om de vijf jaar mag aangepast worden met maximaal één procent.

Informeer naar een betaalpauze

Sommige banken bieden je de mogelijkheid om een tijdelijke terugbetalingsstop in te lassen bij een financiële tegenslag. Die optie kan welkom zijn bij werkloosheid, ziekte of een ongeval. Je mag dan onder voorwaarden gedurende een bepaalde periode enkel interesten betalen. De totale duur van je krediet wordt evenredig verlengd.

Sluit een schuldsaldoverzekering af

Een schuldsaldoverzekering garandeert een verdere aflossing wanneer één van de kredietnemers overlijdt. Overweeg een polis waarin jij en je partner elk voor bijvoorbeeld twee derde verzekerd zijn. De premie is dan wat hoger, maar in geval van een overlijden moet de overblijvende slechts een derde van de lening aflossen.

Overweeg een extra verzekering

Bij de meeste verzekeraars kan je je ook beschermen tegen inkomensverlies. Bovendien biedt de Vlaamse overheid een gratis verzekering aan tegen betalingsproblemen bij onvoorziene gebeurtenissen. De Verzekering Gewaarborgd Wonen geeft je namelijk recht op een financiële tegemoetkoming bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De gemiddelde looptijd van de hypotheekleningen in ons land ligt ongeveer rond twintig jaar. De meeste Belgen zetten zichzelf dus gedurende een lange periode 'vast'. Met onderstaande tips zorg je ervoor dat je niet in de problemen geraakt bij onvoorziene omstandigheden. In de huidige context is het sowieso aan te raden om te kiezen voor een vaste rentevoet. Op die manier ben je beschermd tegen stijgende interesten die je lening duurder maken. Je kan eventueel ook kiezen voor het systeem van vaste mensualiteiten, waarbij je elke maand eenzelfde bedrag dient terug te betalen. Geef je toch de voorkeur aan een variabele rentevoet? Weet dan dat die alleen mag verhoogd of verlaagd worden na vooraf gedefinieerde periodes. Met de juiste formule vermijd je bovendien grote rentesprongen. Kies je bijvoorbeeld voor '5/5/5 +1/-1', dan betekent dit dat de rentevoet pas om de vijf jaar mag aangepast worden met maximaal één procent. Sommige banken bieden je de mogelijkheid om een tijdelijke terugbetalingsstop in te lassen bij een financiële tegenslag. Die optie kan welkom zijn bij werkloosheid, ziekte of een ongeval. Je mag dan onder voorwaarden gedurende een bepaalde periode enkel interesten betalen. De totale duur van je krediet wordt evenredig verlengd. Een schuldsaldoverzekering garandeert een verdere aflossing wanneer één van de kredietnemers overlijdt. Overweeg een polis waarin jij en je partner elk voor bijvoorbeeld twee derde verzekerd zijn. De premie is dan wat hoger, maar in geval van een overlijden moet de overblijvende slechts een derde van de lening aflossen. Bij de meeste verzekeraars kan je je ook beschermen tegen inkomensverlies. Bovendien biedt de Vlaamse overheid een gratis verzekering aan tegen betalingsproblemen bij onvoorziene gebeurtenissen. De Verzekering Gewaarborgd Wonen geeft je namelijk recht op een financiële tegemoetkoming bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.