1. Het bod

Hebt u eindelijk het huis van uw dromen gevonden en is het enige minpunt de forse vraagprijs? Weet dan dat u gerust mag afdingen op de prijs. Het is zelfs gebruikelijk een tegenbod uit te brengen dat 10 tot 15 procent onder de vraagprijs ligt. Liggen dringende redenen of financiële problemen bij de eigenaar aan de basis van de verkoop? In dat geval mag u nog lager bieden. Weet wel dat de uiteindelijke verkoopprijs meestal ergens in het midden ligt tussen de initiële vraagprijs en u...

Hebt u eindelijk het huis van uw dromen gevonden en is het enige minpunt de forse vraagprijs? Weet dan dat u gerust mag afdingen op de prijs. Het is zelfs gebruikelijk een tegenbod uit te brengen dat 10 tot 15 procent onder de vraagprijs ligt. Liggen dringende redenen of financiële problemen bij de eigenaar aan de basis van de verkoop? In dat geval mag u nog lager bieden. Weet wel dat de uiteindelijke verkoopprijs meestal ergens in het midden ligt tussen de initiële vraagprijs en uw openingsbod.Als kandidaat-koper bent u gebonden aan uw bod. Zelfs als u dat mondeling hebt uitgebracht, kunt u niet zomaar terugkrabbelen wanneer de verkoper uw voorstel aanvaard heeft. Neemt u een optie op het huis of het appartement, dan hebt u meer vrijheid. U reserveert de woning dan voor een korte periode, waarin de eigenaar belooft die niet te verkopen. Binnen die termijn beslist u nog altijd zelf of u al dan niet overgaat tot de aankoop. Zo'n optie geeft u dus de tijd om een aantal praktische zaken te regelen, zoals de lening en een architect.Komt u met de verkoper tot een akkoord over de prijs, dan wordt de voorlopige verkoopovereenkomst of het compromis ondertekend door beide partijen. Dat is een bindend document tussen de koper en de verkoper. Er kan zelfs een verbintenis tussen hen ontstaan wanneer er helemaal niets op papier is vastgelegd. Voorzichtigheid is dus ook geboden bij het maken van mondelinge afspraken.Het compromis is de basis voor de uiteindelijke authentieke akte. Daarom moet die voorlopige verkoopovereenkomst al meteen vergezeld zijn van een bodemattest, een keuringsattest van de elektriciteit, een EPC-verslag en stedenbouwkundige inlichtingen. Het is dan ook aangeraden om zich nog vóór het ondertekenen van het compromis al te laten bijstaan door een notaris die uw belangen behartigt en alle vereisten nagaat. Die service hoort bij zijn dienstverlening in de aanloop naar de definitieve akte.Wanneer de voorlopige verkoopovereenkomst ondertekend wordt, is het gebruikelijk dat de verkoper aan de koper een voorschot vraagt. Dat bedraagt meestal 10 procent van de overeengekomen prijs, maar het is onderling te bepalen. De som wordt door de notaris op een derdenrekening geparkeerd. Die biedt u bescherming: als de aankoopprocedure om de een of andere reden en buiten uw wil niet kan doorgaan, bent u er zeker van dat u uw voorschot terugkrijgt. Omgekeerd geldt die zekerheid ook voor de verkoper.