Onlangs heb je een woning gekocht en gefinancierd met een lening. De woning heeft een apart ingerichte zolder met alle faciliteiten om deze te laten gebruiken door een student, een vriend of een familielid. De betaalde huur laat je toe om de leningslast te verzachten.

Eigen woning

De woning die je gebruikt om er zelf met je gezin in te wonen is vrijgesteld van belasting. Je moet het kadastraal inkomen hiervan niet aangeven. De aan de bank terugbetaalde leningslasten genieten van een interessante fiscale aftrek, de zogenaamde woonbonus.

Huurinkomsten

Verhuur je een deel van je woning aan iemand die geen deel uitmaakt van je gezin en maakt de huurder geen beroepsgebruik van de gehuurde woning, dan zal je als dusdanig niet belast worden op de ontvangen huurinkomsten.

Je moet echter wel het deel van het kadastraal inkomen dat betrekking heeft op de verhuurde ruimte opnemen in je belastingaangifte. Dit deel wordt vervolgens geïndexeerd en verhoogd met 40 procent en belast tegen het progressief tarief, maximaal 50 procent plus gemeentebelasting. In de veronderstelling dat er aan de woning één kadastraal inkomen is toegekend, kan je aan de fiscus vragen het kadastraal inkomen m.b.t. het verhuurde deel te bepalen. Je kan ook zelf dit deel ramen aan de hand van de oppervlakte van de verhuurde ruimte.

Voorbeeld

Je woning heeft een kadastraal inkomen van 1500 euro. De verhuurde ruimte neemt 15% van de totale bewoonbare oppervlakte in beslag. De huurder betaalt je een maandelijkse huur van 300 euro of 3600 euro op jaarbasis. Omdat de huurder zijn kamer niet gebruikt om er een beroep in uit te oefenen, zal je niet als dusdanig op de ontvangen huur worden belast. Je moet wel 15% (deel van de verhuurde ruimte in de totale woning) van 1500 euro of 225 euro opnemen in je belastingaangifte.

Al dus kom je tot een belastbaar onroerend inkomen van 225 euro x 1,7153 (indexatie inkomstenjaar 2016) x 1,40 (verhoging met 40%) = 540,32 euro op jaarbasis. Hierop betaal je dan maximaal 50% belastingen (+gemeentebelasting). Woon je bijvoorbeeld in een gemeente met 6% belastingen, dan is de uiteindelijke te betalen belasting gelijk aan 540,32 x 50% x 1,06 = 286,37 euro op jaarbasis. De interesten die je betaalt op je lening, zullen deze belasting verminderen.

Onlangs heb je een woning gekocht en gefinancierd met een lening. De woning heeft een apart ingerichte zolder met alle faciliteiten om deze te laten gebruiken door een student, een vriend of een familielid. De betaalde huur laat je toe om de leningslast te verzachten.De woning die je gebruikt om er zelf met je gezin in te wonen is vrijgesteld van belasting. Je moet het kadastraal inkomen hiervan niet aangeven. De aan de bank terugbetaalde leningslasten genieten van een interessante fiscale aftrek, de zogenaamde woonbonus.Verhuur je een deel van je woning aan iemand die geen deel uitmaakt van je gezin en maakt de huurder geen beroepsgebruik van de gehuurde woning, dan zal je als dusdanig niet belast worden op de ontvangen huurinkomsten. Je moet echter wel het deel van het kadastraal inkomen dat betrekking heeft op de verhuurde ruimte opnemen in je belastingaangifte. Dit deel wordt vervolgens geïndexeerd en verhoogd met 40 procent en belast tegen het progressief tarief, maximaal 50 procent plus gemeentebelasting. In de veronderstelling dat er aan de woning één kadastraal inkomen is toegekend, kan je aan de fiscus vragen het kadastraal inkomen m.b.t. het verhuurde deel te bepalen. Je kan ook zelf dit deel ramen aan de hand van de oppervlakte van de verhuurde ruimte.Je woning heeft een kadastraal inkomen van 1500 euro. De verhuurde ruimte neemt 15% van de totale bewoonbare oppervlakte in beslag. De huurder betaalt je een maandelijkse huur van 300 euro of 3600 euro op jaarbasis. Omdat de huurder zijn kamer niet gebruikt om er een beroep in uit te oefenen, zal je niet als dusdanig op de ontvangen huur worden belast. Je moet wel 15% (deel van de verhuurde ruimte in de totale woning) van 1500 euro of 225 euro opnemen in je belastingaangifte. Al dus kom je tot een belastbaar onroerend inkomen van 225 euro x 1,7153 (indexatie inkomstenjaar 2016) x 1,40 (verhoging met 40%) = 540,32 euro op jaarbasis. Hierop betaal je dan maximaal 50% belastingen (+gemeentebelasting). Woon je bijvoorbeeld in een gemeente met 6% belastingen, dan is de uiteindelijke te betalen belasting gelijk aan 540,32 x 50% x 1,06 = 286,37 euro op jaarbasis. De interesten die je betaalt op je lening, zullen deze belasting verminderen.