Paragraaf vier en vijf werden later toegevoegd voor de volledigheid. In de vorige versie werd geen rekening gehouden met het abattement. In de laatste paragraaf werd nog aangevuld dat de kopers mogelijk nog langer huur moeten betalen, bij een uitstel van de aankoop.
...