Stel, voor een belangrijk werk aan je woning of voor een nieuwbouw doe je beroep op één of meerdere aannemers. In dat geval is het van belang dat de werken van de diverse aannemers naadloos op elkaar kunnen aansluiten om zo snel mogelijk in de woning te kunnen trekken.

Maak goede afspraken

Spreek een aanvangs- en uitvoeringstermijn van de werken af of een uiterlijke datum waarop alles klaar moet zijn. Maak deze afspraken niet alleen mondeling, maar zet ze ook op papier in de overeenkomst die je met de aannemer maakt.

Voorzie meteen ook welk sanctie de aannemer riskeert als deze zich niet aan de afgesproken termijn houdt.

Enkele modelclausules

Om te vermijden dat de aannemer zich niet houdt aan de afspraken, kan je één van de volgende clausules opnemen in de aannemingsovereenkomst die je met de aannemer afsluit:

'De aannemer zal de werken als overeengekomen aanvangen uiterlijk op 15 november 2014 en deze voltooien tegen uiterlijk 15 januari 2015. Bij gebreke aan tijdige aanvang en/of uitvoering wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden.'

'De aannemer voert de overeengekomen werken uit tegen uiterlijk 15 januari 2015. Bij gebreke aan tijdige uitvoering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd op een schadevergoeding van 50 euro per dag vertraging.'

Je sprak niets af

Heb je geen afspraken gemaakt met de aannemer, dan moet die de werken uitvoeren binnen wat men noemt een 'redelijke termijn'. Dit is een eerder vaag begrip. Meen je dat de redelijke termijn voor de uitvoering effectief verstreken is, dan kan je de aannemer aanmanen de werken af te werken. Helpt ook dat niet, dan kan je naar de rechtbank stappen om daar bijvoorbeeld een schadevergoeding te vragen en/of de ontbinding van de overeenkomst met de aannemer. Voor een dergelijke procedure doe je best een beroep op de diensten van een advocaat.

Stel, voor een belangrijk werk aan je woning of voor een nieuwbouw doe je beroep op één of meerdere aannemers. In dat geval is het van belang dat de werken van de diverse aannemers naadloos op elkaar kunnen aansluiten om zo snel mogelijk in de woning te kunnen trekken.Spreek een aanvangs- en uitvoeringstermijn van de werken af of een uiterlijke datum waarop alles klaar moet zijn. Maak deze afspraken niet alleen mondeling, maar zet ze ook op papier in de overeenkomst die je met de aannemer maakt. Voorzie meteen ook welk sanctie de aannemer riskeert als deze zich niet aan de afgesproken termijn houdt. Om te vermijden dat de aannemer zich niet houdt aan de afspraken, kan je één van de volgende clausules opnemen in de aannemingsovereenkomst die je met de aannemer afsluit:'De aannemer zal de werken als overeengekomen aanvangen uiterlijk op 15 november 2014 en deze voltooien tegen uiterlijk 15 januari 2015. Bij gebreke aan tijdige aanvang en/of uitvoering wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden.''De aannemer voert de overeengekomen werken uit tegen uiterlijk 15 januari 2015. Bij gebreke aan tijdige uitvoering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd op een schadevergoeding van 50 euro per dag vertraging.' Heb je geen afspraken gemaakt met de aannemer, dan moet die de werken uitvoeren binnen wat men noemt een 'redelijke termijn'. Dit is een eerder vaag begrip. Meen je dat de redelijke termijn voor de uitvoering effectief verstreken is, dan kan je de aannemer aanmanen de werken af te werken. Helpt ook dat niet, dan kan je naar de rechtbank stappen om daar bijvoorbeeld een schadevergoeding te vragen en/of de ontbinding van de overeenkomst met de aannemer. Voor een dergelijke procedure doe je best een beroep op de diensten van een advocaat.