Vanaf 1 januari 2015 worden de gewesten bevoegd om de fiscale voordelen aan de lening voor een woning toe te kennen. Vast staat dat deze heel wat lager zullen zijn dan momenteel, tot eind van dit jaar, het geval is.

Sluit de lening op tijd af

De eerste en belangrijkste voorwaarde om te genieten van de oude woonbonus - dit kan oplopen tot meer dan 3000 euro per ontlener - is dat de akte van de hypothecaire lening ten laatste voor notaris moet verleden zijn op 31 december 2014. Daarvoor is het nu eigenlijk al te laat, want dit neemt enkele maanden in beslag.

Neem de woning in gebruik

Je moet als kredietnemer de woning waarvoor je geleend hebt ten laatste op 31 december 2014 betrekken. Een inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar de woning ligt, is een aanwijzing dat je de woning in gebruik hebt genomen, maar is niet doorslaggevend.

Je moet de woning ook in werkelijkheid bewonen. Dit is een feitenkwestie en kan op verschillende wijzen worden aangetoond. Denk bijvoorbeeld aan een verklaring van de wijkagent of een getuigenverklaring van de buren. Je kan het bewijs ook leveren aan de hand van facturen van energieverbruik.

Je kan toch genieten van de oude woonbonus als je de nieuwe woning nog niet betrokken hebt op 31 december 2014 als deze niet-bewoning een gevolg is van:

  • een sociale of professionele reden (en dit eventueel onbeperkt in de tijd)
  • wettelijke of contractuele belemmeringen
  • de stand van de bouw- of de verbouwwerkzaamheden.

In de laatste 2 gevallen, moet in principe dan wel voldaan zijn aan de woonplicht, ten laatste op 31 december van het tweede jaar volgend op het kredietjaar (voor een lening 2014 is dat 31 december 2016).

Kan geen van de hierboven opgesomde uitzonderingen worden ingeroepen, dan moet dus wel degelijk voldaan zijn aan de woonplicht op 31 december 2014.

Concreet: je koopt een leegstaande woning waaraan geen enkele verbouwing moet gebeuren, dan moet je dus wel degelijk reeds in de betrokken woning woonachtig zijn op 31 december 2014.

Sociale of professionele reden

Je moet de nieuwe woning niet zelf bewonen - je mag deze dus verhuren - als je sociale of professionele redenen kunt voorleggen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je ver van uw zieke en hulpbehoeftige moeder woont en dus dichter in de buurt een appartement huurt om haar te verzorgen.

Een professionele reden kan bijvoorbeeld zijn dat je dichter in de buurt van je werk een andere woning huurt om de lange en moeilijke verplaatsing te vermijden.

Wettelijke of contractuele belemmeringen

Een voorbeeld van een wettelijke belemmering is de volgende. De woning is nog verhuurd op het moment van de aankoop én de opzegtermijn ten aanzien van de huurder verstrijkt pas na 31 december 2014.

Een voorbeeld van een contractuele belemmering is volgende situatie. De verkoper behoudt zich het recht voor om de woning of het appartement nog te mogen gebruiken na 31 december 2014.

Om te vermijden dat simulatie wordt ingeroepen, is het in een dergelijk geval wel aangewezen dat ook pas op die datum in 2015 de koper de sleutels bekomt van de gekochte woning.

De stand van de bouw- of de verbouwwerkzaamheden

Als de nieuwe woning een nieuwbouw is of als de gekochte woning grondig verbouwd wordt waardoor de woning nog niet op 31 december 2014 kan worden betrokken, dan kan je wel genieten van de oude woonbonus. Voorwaarde natuurlijk is dat de lening vóór 31 december 2014 is verleden.

Enige woning

Verlies niet uit het oog dat de nieuwe woning uw enige woning moet zijn. Je mag dus geen tweede woning hebben - denk bijvoorbeeld aan een buitenverblijf in het binnen - of buitenland.

Ook hier wordt een uitzondering gemaakt. Je mag wel een tweede woning hebben als je die als eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker geërfd hebt of geschonken hebt gekregen. (JS)

Vanaf 1 januari 2015 worden de gewesten bevoegd om de fiscale voordelen aan de lening voor een woning toe te kennen. Vast staat dat deze heel wat lager zullen zijn dan momenteel, tot eind van dit jaar, het geval is.Je moet als kredietnemer de woning waarvoor je geleend hebt ten laatste op 31 december 2014 betrekken. Een inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente waar de woning ligt, is een aanwijzing dat je de woning in gebruik hebt genomen, maar is niet doorslaggevend. Je moet de woning ook in werkelijkheid bewonen. Dit is een feitenkwestie en kan op verschillende wijzen worden aangetoond. Denk bijvoorbeeld aan een verklaring van de wijkagent of een getuigenverklaring van de buren. Je kan het bewijs ook leveren aan de hand van facturen van energieverbruik.Je kan toch genieten van de oude woonbonus als je de nieuwe woning nog niet betrokken hebt op 31 december 2014 als deze niet-bewoning een gevolg is van: In de laatste 2 gevallen, moet in principe dan wel voldaan zijn aan de woonplicht, ten laatste op 31 december van het tweede jaar volgend op het kredietjaar (voor een lening 2014 is dat 31 december 2016).Kan geen van de hierboven opgesomde uitzonderingen worden ingeroepen, dan moet dus wel degelijk voldaan zijn aan de woonplicht op 31 december 2014. Je moet de nieuwe woning niet zelf bewonen - je mag deze dus verhuren - als je sociale of professionele redenen kunt voorleggen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je ver van uw zieke en hulpbehoeftige moeder woont en dus dichter in de buurt een appartement huurt om haar te verzorgen. Een professionele reden kan bijvoorbeeld zijn dat je dichter in de buurt van je werk een andere woning huurt om de lange en moeilijke verplaatsing te vermijden.Een voorbeeld van een wettelijke belemmering is de volgende. De woning is nog verhuurd op het moment van de aankoop én de opzegtermijn ten aanzien van de huurder verstrijkt pas na 31 december 2014. Een voorbeeld van een contractuele belemmering is volgende situatie. De verkoper behoudt zich het recht voor om de woning of het appartement nog te mogen gebruiken na 31 december 2014. Om te vermijden dat simulatie wordt ingeroepen, is het in een dergelijk geval wel aangewezen dat ook pas op die datum in 2015 de koper de sleutels bekomt van de gekochte woning.Verlies niet uit het oog dat de nieuwe woning uw enige woning moet zijn. Je mag dus geen tweede woning hebben - denk bijvoorbeeld aan een buitenverblijf in het binnen - of buitenland. Ook hier wordt een uitzondering gemaakt. Je mag wel een tweede woning hebben als je die als eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker geërfd hebt of geschonken hebt gekregen. (JS)