Allereerst kan een bank je een boete opleggen, meldt wikifin.be. Daarenboven zal ze de intrestvoet van je lening verhogen, naargelang het type contract dat je hebt afgesloten.

De kredietverlener heeft bovendien het recht om een aanspraak te maken op je waarborgen zoals bezittingen of je loon. Daarenboven kunnen je borgstellers aansprakelijk worden gesteld.

Centrale voor Kredieten aan Particulieren

In de toekomst zal het ook moeilijker voor je worden om een lening af te sluiten bij andere banken omdat de betrokken instelling je naam kan doorspelen aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank.

Kredietverstrekkers zijn namelijk verplicht om de CKP te raadplegen vooraleer ze iemand een lening geven.

Je kan hier, met behulp van je elektronische identiteitskaart, een overzicht krijgen van je gegevens die geregistreerd staan in het bestand van de centrale.

Indien je je gevens niet kan opvragen via het internet, kan je ook een brief sturen naar Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Verkoop woning

Indien je na de maatregelen nog altijd niet in slaagt om de lening verder af te betalen, dan kan de kredietverstrekker je woning in beslag nemen. Dat kan hij pas doen nadat een beslagrechter een verzoening tussen jullie beiden tot stand heeft proberen brengen. De verkoop van een woning is pas mogelijk als de rechter faalt in zijn opzet.

Dient je huis reeds als pand voor verschillende andere leningen? Dan zullen die in chronologische volgorde worden afbetaald met de opbrengsten van de verkoop.

Verzekering Gewaarborgd Wonen

In Vlaanderen kan je een beroep doen op een gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen. Die beschermt je voor maximum 3 jaar tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of plotse werkloosheid. De verzekering helpt je om je hypothecaire lening verder af te betalen. (NS)

Meer weten over de Verzekering Gewaarborgd Wonen? Klik hier.

Allereerst kan een bank je een boete opleggen, meldt wikifin.be. Daarenboven zal ze de intrestvoet van je lening verhogen, naargelang het type contract dat je hebt afgesloten. De kredietverlener heeft bovendien het recht om een aanspraak te maken op je waarborgen zoals bezittingen of je loon. Daarenboven kunnen je borgstellers aansprakelijk worden gesteld. Kredietverstrekkers zijn namelijk verplicht om de CKP te raadplegen vooraleer ze iemand een lening geven. Je kan hier, met behulp van je elektronische identiteitskaart, een overzicht krijgen van je gegevens die geregistreerd staan in het bestand van de centrale. Indien je je gevens niet kan opvragen via het internet, kan je ook een brief sturen naar Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Indien je na de maatregelen nog altijd niet in slaagt om de lening verder af te betalen, dan kan de kredietverstrekker je woning in beslag nemen. Dat kan hij pas doen nadat een beslagrechter een verzoening tussen jullie beiden tot stand heeft proberen brengen. De verkoop van een woning is pas mogelijk als de rechter faalt in zijn opzet. Dient je huis reeds als pand voor verschillende andere leningen? Dan zullen die in chronologische volgorde worden afbetaald met de opbrengsten van de verkoop. In Vlaanderen kan je een beroep doen op een gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen. Die beschermt je voor maximum 3 jaar tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid of plotse werkloosheid. De verzekering helpt je om je hypothecaire lening verder af te betalen. (NS)