Als verhuurder sta je in voor alle grote herstellingen, onderhoudswerken en aanpassingen die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage van de huurwoning. Maar ook de huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de huurherstellingen - zoals lekkende kranen dichten, leidingen ontstoppen en kalkaanslag verwijderen.

De huurder wil zelf verbouwen

Soms stelt een huurder ook voor om op eigen houtje werken aan de woning uit te voeren. Op die manier verbetert hij niet alleen zijn levensomgeving: de verbouwing komt doorgaans ook de algemene staat van het gebouw ten goede.

Als je hiermee als eigenaar instemt, dan doe je er goed aan om een zogenaamd renovatiecontract op te stellen. Zo vermijd je problemen en discussies achteraf.

Wat houdt zo'n contract precies in?

Het renovatiecontract of de 'huurovereenkomst met renovatie' is een officiële overeenkomst waarin een duidelijke beschrijving gegeven wordt van:

• de werken die de huurder zal uitvoeren,

• de termijn die hij daarvoor nodig zal hebben,

• de duur van de verbintenis (die niet noodzakelijk dezelfde is als de termijn die nodig is voor de uitvoering van de werken), en

• de tegenprestatie van de verhuurder.

De tegenprestatie van de verhuurder?

Het renovatiecontract voorziet inderdaad een tegenprestatie van jou als verhuurder. Die kan verschillende vormen aannemen:

• je kan de huurprijs tijdelijk verminderen of zelfs kwijtschelden,

• je kan afzien van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen, of

• je kan je ertoe verbinden om de huurovereenkomst gedurende een bepaalde periode niet te beëindigen.

De oplevering na de werken

Als de verbouwingswerken eenmaal zijn uitgevoerd, moet de oplevering plaatsvinden. Zo kan je als verhuurder vaststellen of de huurder zijn contractuele verplichtingen wel nagekomen is. Zowel de huurder als de verhuurder moeten bij de oplevering aanwezig zijn. (RvE)

Als verhuurder sta je in voor alle grote herstellingen, onderhoudswerken en aanpassingen die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage van de huurwoning. Maar ook de huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud en de huurherstellingen - zoals lekkende kranen dichten, leidingen ontstoppen en kalkaanslag verwijderen. Als je hiermee als eigenaar instemt, dan doe je er goed aan om een zogenaamd renovatiecontract op te stellen. Zo vermijd je problemen en discussies achteraf. Het renovatiecontract of de 'huurovereenkomst met renovatie' is een officiële overeenkomst waarin een duidelijke beschrijving gegeven wordt van: • de werken die de huurder zal uitvoeren, • de termijn die hij daarvoor nodig zal hebben, • de duur van de verbintenis (die niet noodzakelijk dezelfde is als de termijn die nodig is voor de uitvoering van de werken), en • de tegenprestatie van de verhuurder. Het renovatiecontract voorziet inderdaad een tegenprestatie van jou als verhuurder. Die kan verschillende vormen aannemen: • je kan de huurprijs tijdelijk verminderen of zelfs kwijtschelden, • je kan afzien van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen, of • je kan je ertoe verbinden om de huurovereenkomst gedurende een bepaalde periode niet te beëindigen. Als de verbouwingswerken eenmaal zijn uitgevoerd, moet de oplevering plaatsvinden. Zo kan je als verhuurder vaststellen of de huurder zijn contractuele verplichtingen wel nagekomen is. Zowel de huurder als de verhuurder moeten bij de oplevering aanwezig zijn. (RvE)