De overheid heeft het recht niet om eender welk gebied op te eisen. Er kan alleen maar sprake zijn van een onteigening als het gebied door een onteigeningsbesluit wordt aangeduid als een onteigeningsgebied.

Opstellen onteigeningsplan

Uitgebreide studies die de werkzaamheden oplijsten, gaan een onteigeningsbesluit vooraf. Het onteigeningsplan bevat:

  • beschrijving van de onroerende goederen die de overheid nodig heeft om het project op poten te zetten.
  • de namen van de eigenaars
  • motivatie van de dringendheid van de onteigening, het algemeen belang en het openbaar nut

Vervolgens beslist de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, vandaag is dat Liesbeth Homans, als het plan al dan niet wordt goedgekeurd. De bevoegde minister moet die beslissing nemen binnen een termijn van 45 dagen. Daaropvolgend verschijnt het besluit in het Belgisch Staatsblad.

Akkoord bereiken

Na de publicatie heeft de overheid het recht om over te gaan tot de onteigening. Via het Aankoopcomité zal ze een akkoord proberen te bereiken met de eigenaar. Het comité schat het eigendom en berekent de onteigeningsvergoeding.

Het bod vormt de basis voor een mondelinge onderhandeling tussen de overheid en de eigenaar. Tijdens het overleg wordt bovendien beslist hoe lang de bewoners nog mogen verblijven in het huis.

Komen beide partijen tot een overeenkomst, dan wordt een aankoopakte ondertekend. Binnen de drie maanden na het verlijden van de akte ontvangen de eigenaars het afgesproken bedrag.

Als de gesprekken in de knoop raken, wordt een vrederechter bij de onderhandelingen betrokken. De procedure wordt vervolgens verder gezet via de rechtbank. (NS)

Meer weten over onteigeningvergoeding, raadpleeg deze brochure van de Vlaamse overheid.

De overheid heeft het recht niet om eender welk gebied op te eisen. Er kan alleen maar sprake zijn van een onteigening als het gebied door een onteigeningsbesluit wordt aangeduid als een onteigeningsgebied. Uitgebreide studies die de werkzaamheden oplijsten, gaan een onteigeningsbesluit vooraf. Het onteigeningsplan bevat:Vervolgens beslist de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, vandaag is dat Liesbeth Homans, als het plan al dan niet wordt goedgekeurd. De bevoegde minister moet die beslissing nemen binnen een termijn van 45 dagen. Daaropvolgend verschijnt het besluit in het Belgisch Staatsblad. Het bod vormt de basis voor een mondelinge onderhandeling tussen de overheid en de eigenaar. Tijdens het overleg wordt bovendien beslist hoe lang de bewoners nog mogen verblijven in het huis. Komen beide partijen tot een overeenkomst, dan wordt een aankoopakte ondertekend. Binnen de drie maanden na het verlijden van de akte ontvangen de eigenaars het afgesproken bedrag. Als de gesprekken in de knoop raken, wordt een vrederechter bij de onderhandelingen betrokken. De procedure wordt vervolgens verder gezet via de rechtbank. (NS)