De regulator kondigde vorige maand de invoering van het zogenaamde capaciteitstarief voor stroom in vanaf 2022. Op dit moment worden de distributienettarieven voor gezinnen en kmo's nog volledig berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid stroom. Hoe meer men verbruikt, hoe meer men betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Maar vanaf 2022 zullen de zuivere netkosten berekend worden op basis van het piekverbruik. Het wordt dan ook interessanter om het stroomverbruik te spreiden. Daarbij verdwijnt ook het verschil tussen een dag- en nachttarief.

Het voorstel lag al lang op tafel, maar werd na een uitgebreid proces van besprekingen en openbare consultaties met alle betrokken partijen, definitief goedgekeurd, klonk het destijds.

Demir vraagt nu bijkomende uitleg over de nieuwe tariefstructuur. De effecten moeten beter en volledig onderzocht worden, klinkt het. 'Ik vind het belangrijk dat we goed weten wat de VREG nu precies beslist en wie hier nadelen van ondervindt', zegt ze in de krant. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat er enkel negatieve gevolgen zijn voor mensen in armoede of dat mensen gestraft worden omdat ze met twee werken.' De minister verwacht dat de afschaffing van het nachttarief financiële gevolgen kan hebben voor 140.000 gezinnen. 'De beslissing lijkt op het eerste gezicht een verhoging van hun netfactuur van 30 procent, maar kan zelfs hoger oplopen. De VREG mag hier niet te licht over gaan.'

De minister wil bekijken welke maatregelen mogelijk zijn om de gevolgen voor klanten te milderen, bijvoorbeeld via betere begeleiding of extra investerings- en isolatiepremies.

'De VREG is zeker bereid om samen te zitten met de minister en samen te werken aan eventuele flankerende maatregelen', laat de Vlaamse energieregulator in een reactie weten. In de aanloop naar de invoering op 1 januari 2022 zal de energieregulator samen met de netbeheerders en energieleveranciers, 'de nodige informatiecampagnes doen om gezinnen, kmo's en bedrijven wegwijs te maken en inzicht te geven in de impact van het capaciteitstarief op hun elektriciteitsfactuur'.

De regulator kondigde vorige maand de invoering van het zogenaamde capaciteitstarief voor stroom in vanaf 2022. Op dit moment worden de distributienettarieven voor gezinnen en kmo's nog volledig berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid stroom. Hoe meer men verbruikt, hoe meer men betaalt voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Maar vanaf 2022 zullen de zuivere netkosten berekend worden op basis van het piekverbruik. Het wordt dan ook interessanter om het stroomverbruik te spreiden. Daarbij verdwijnt ook het verschil tussen een dag- en nachttarief.Het voorstel lag al lang op tafel, maar werd na een uitgebreid proces van besprekingen en openbare consultaties met alle betrokken partijen, definitief goedgekeurd, klonk het destijds.Demir vraagt nu bijkomende uitleg over de nieuwe tariefstructuur. De effecten moeten beter en volledig onderzocht worden, klinkt het. 'Ik vind het belangrijk dat we goed weten wat de VREG nu precies beslist en wie hier nadelen van ondervindt', zegt ze in de krant. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat er enkel negatieve gevolgen zijn voor mensen in armoede of dat mensen gestraft worden omdat ze met twee werken.' De minister verwacht dat de afschaffing van het nachttarief financiële gevolgen kan hebben voor 140.000 gezinnen. 'De beslissing lijkt op het eerste gezicht een verhoging van hun netfactuur van 30 procent, maar kan zelfs hoger oplopen. De VREG mag hier niet te licht over gaan.'De minister wil bekijken welke maatregelen mogelijk zijn om de gevolgen voor klanten te milderen, bijvoorbeeld via betere begeleiding of extra investerings- en isolatiepremies.'De VREG is zeker bereid om samen te zitten met de minister en samen te werken aan eventuele flankerende maatregelen', laat de Vlaamse energieregulator in een reactie weten. In de aanloop naar de invoering op 1 januari 2022 zal de energieregulator samen met de netbeheerders en energieleveranciers, 'de nodige informatiecampagnes doen om gezinnen, kmo's en bedrijven wegwijs te maken en inzicht te geven in de impact van het capaciteitstarief op hun elektriciteitsfactuur'.