Eind 2021 stonden nog 291.158 mensen met wanbetalingen geregistreerd in de kredietcentrale, 7,6 procent minder dan in 2020. Sinds 2017 is hun aantal met een vijfde afgenomen. Al die mensen samen hadden een betalingsachterstand op in totaal 415.791 leningen (-8,2 procent). In twee derde van de gevallen bedraagt de betalingsachterstand minder dan 5.000 euro. In verhouding tot hun bevolking tellen Brussel en Wallonië met respectievelijk 4,4 procent en 4,1 procent proportioneel de meeste achterstallige kredietnemers. In Vlaanderen gaat het om 2 procent.

Het aantal nieuwe betalingsachterstanden dat in de loop van 2021 werd geregistreerd, nam zelfs met 16,6 procent af. Hier zit de coronacrisis voor iets tussen, omdat de regering consumenten een tijd de mogelijkheid gaf om onder bepaalde voorwaarden een betalingsuitstel te verkrijgen voor de terugbetaling van hun krediet. 'Veel kredietnemers hebben daar ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt', staat in het jaarrapport van de kredietcentrale. 'Zo werd voor ruim 145.000 hypothecaire kredieten een betalingsuitstel aan de Centrale gemeld.'

Ook de collectieve schuldenregeling, voor mensen met overmatige schuldenlast of ernstige financiële moeilijkheden, zit in dalende lijn. Eind vorig jaar liepen er nog 67.100 dossiers, ruim 10 procent minder dan een jaar eerder.

De totale kredietverlening werd ook in 2021 nog geïmpacteerd door de coronacrisis. Er werden ruim 1,25 miljoen nieuwe kredieten afgesloten, 2,3 procent meer dan in 2020 maar wel nog 13,5 procent onder het gemiddelde van de drie jaar voor de pandemie. Eind 2021 stonden er in totaal 10.469.387 kredieten geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan particulieren, verspreid over bijna 6,2 miljoen mensen.

Eind 2021 stonden nog 291.158 mensen met wanbetalingen geregistreerd in de kredietcentrale, 7,6 procent minder dan in 2020. Sinds 2017 is hun aantal met een vijfde afgenomen. Al die mensen samen hadden een betalingsachterstand op in totaal 415.791 leningen (-8,2 procent). In twee derde van de gevallen bedraagt de betalingsachterstand minder dan 5.000 euro. In verhouding tot hun bevolking tellen Brussel en Wallonië met respectievelijk 4,4 procent en 4,1 procent proportioneel de meeste achterstallige kredietnemers. In Vlaanderen gaat het om 2 procent.Het aantal nieuwe betalingsachterstanden dat in de loop van 2021 werd geregistreerd, nam zelfs met 16,6 procent af. Hier zit de coronacrisis voor iets tussen, omdat de regering consumenten een tijd de mogelijkheid gaf om onder bepaalde voorwaarden een betalingsuitstel te verkrijgen voor de terugbetaling van hun krediet. 'Veel kredietnemers hebben daar ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt', staat in het jaarrapport van de kredietcentrale. 'Zo werd voor ruim 145.000 hypothecaire kredieten een betalingsuitstel aan de Centrale gemeld.'Ook de collectieve schuldenregeling, voor mensen met overmatige schuldenlast of ernstige financiële moeilijkheden, zit in dalende lijn. Eind vorig jaar liepen er nog 67.100 dossiers, ruim 10 procent minder dan een jaar eerder.De totale kredietverlening werd ook in 2021 nog geïmpacteerd door de coronacrisis. Er werden ruim 1,25 miljoen nieuwe kredieten afgesloten, 2,3 procent meer dan in 2020 maar wel nog 13,5 procent onder het gemiddelde van de drie jaar voor de pandemie. Eind 2021 stonden er in totaal 10.469.387 kredieten geregistreerd in de Centrale voor kredieten aan particulieren, verspreid over bijna 6,2 miljoen mensen.