In haar klimaatakkoord van november 2021 besliste de Vlaamse regering om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en milieuvriendelijke verwarmingstechnieken te stimuleren. Zo mag een stookolieketel al vanaf 2022 niet meer in nieuwbouw. Er was ook afgesproken om vanaf 2026 geen aardgasaansluitingen meer toe te laten bij nieuwbouw.

De oorlog in Oekraïne heeft de discussie over de afhankelijkheid van aardgas aangewakkerd. Om die afhankelijkheid versneld af te bouwen, wil Vlaanderen de uitfasering van aardgas versnellen. In een voorstel van decreet is nu sprake van een verbod vanaf 2025 in plaats van 2026. 'Op die wijze wordt een realistische versnelde stap gezet richting defossilisering', klinkt het.

Tegelijk is het de bedoeling om bij nieuwbouwwoningen de geplande overgangsfase met hybride warmtepompen te schrappen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om vanaf 2023 bij nieuwbouw een (hybride) warmtepomp te verplichten. Zo'n hybride warmtepomp, die deels werkt op elektriciteit en deels op gas, werd lange tijd gezien als een ideale overgangstechnologie ter vervanging van de klassieke gascondensatieketel. Maar er gaan al langer stemmen op om - zeker voor nieuwbouw - die overgangsfase over te slaan en meteen te kiezen voor volledig elektrische warmtepompen. Bedoeling is dat dat soort warmtepompen de norm wordt bij nieuwbouw vanaf 2025. Het voorstel van decreet zal nu ter stemming worden voorgelegd aan de plenaire vergadering.

'We zijn blij dat Vlaanderen nu versneld van fossiele brandstoffen afstapt', reageert CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne, een van de indieners van het voorstel. 'Warmtepompen of warmtenetten zijn de keuze van het gezond verstand. Mee dankzij de ondersteuning van de overheid is dit nu de meest kostenefficiënte manier om een woning van verwarming, koeling en comfort te voorzien. We zorgen nu voor duidelijkheid voor wie wil bouwen en voor de bouwsector. Zo kan die zich ook optimaal voorbereiden.'

In haar klimaatakkoord van november 2021 besliste de Vlaamse regering om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en milieuvriendelijke verwarmingstechnieken te stimuleren. Zo mag een stookolieketel al vanaf 2022 niet meer in nieuwbouw. Er was ook afgesproken om vanaf 2026 geen aardgasaansluitingen meer toe te laten bij nieuwbouw.De oorlog in Oekraïne heeft de discussie over de afhankelijkheid van aardgas aangewakkerd. Om die afhankelijkheid versneld af te bouwen, wil Vlaanderen de uitfasering van aardgas versnellen. In een voorstel van decreet is nu sprake van een verbod vanaf 2025 in plaats van 2026. 'Op die wijze wordt een realistische versnelde stap gezet richting defossilisering', klinkt het.Tegelijk is het de bedoeling om bij nieuwbouwwoningen de geplande overgangsfase met hybride warmtepompen te schrappen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om vanaf 2023 bij nieuwbouw een (hybride) warmtepomp te verplichten. Zo'n hybride warmtepomp, die deels werkt op elektriciteit en deels op gas, werd lange tijd gezien als een ideale overgangstechnologie ter vervanging van de klassieke gascondensatieketel. Maar er gaan al langer stemmen op om - zeker voor nieuwbouw - die overgangsfase over te slaan en meteen te kiezen voor volledig elektrische warmtepompen. Bedoeling is dat dat soort warmtepompen de norm wordt bij nieuwbouw vanaf 2025. Het voorstel van decreet zal nu ter stemming worden voorgelegd aan de plenaire vergadering.'We zijn blij dat Vlaanderen nu versneld van fossiele brandstoffen afstapt', reageert CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne, een van de indieners van het voorstel. 'Warmtepompen of warmtenetten zijn de keuze van het gezond verstand. Mee dankzij de ondersteuning van de overheid is dit nu de meest kostenefficiënte manier om een woning van verwarming, koeling en comfort te voorzien. We zorgen nu voor duidelijkheid voor wie wil bouwen en voor de bouwsector. Zo kan die zich ook optimaal voorbereiden.'