'Bij de aanvraag en de berekening van de huursubsidie en -premie mag de huurprijs niet meer bedragen dan een bepaalde maximumhuurprijs. De maximale huurprijs indexeren we jaarlijks op 1 januari. Maar door de uitzonderlijk hoge inflatie is het aangewezen om een bijkomende indexatie door te voeren. Hiermee komen we ook tegemoet aan premies en subsidies die opgeschort werden omwille van een 'te hoge huurprijs' van de woning', legt minister Diependaele uit.

Wie wacht op een sociale woning of door omstandigheden uit huis wordt gezet, kan in Vlaanderen rekenen op respectievelijk een huurpremie of een huursubsidie. In de huidige berekening van deze tegemoetkomingen mag de huurprijs niet meer bedragen dan de maximumhuurprijs. De maximumhuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober die eraan voorafgaat.

'Door de uitzonderlijk hoge inflatie dreigen vele rechthebbenden hun tegemoetkoming in de huurprijs te verliezen omdat onze indexering op 1 januari nu al achterhaald is. De afgelopen maanden zag Wonen-Vlaanderen dat er een uitval was onder de rechthebbenden. Dat moeten we dus bijsturen. Daarom voeren we een extra indexering toe die tegemoetkomt aan de stijgende huurprijzen', aldus nog Matthias Diependaele. De beslissing gaat in op 1 juli 2022.

'Bij de aanvraag en de berekening van de huursubsidie en -premie mag de huurprijs niet meer bedragen dan een bepaalde maximumhuurprijs. De maximale huurprijs indexeren we jaarlijks op 1 januari. Maar door de uitzonderlijk hoge inflatie is het aangewezen om een bijkomende indexatie door te voeren. Hiermee komen we ook tegemoet aan premies en subsidies die opgeschort werden omwille van een 'te hoge huurprijs' van de woning', legt minister Diependaele uit.Wie wacht op een sociale woning of door omstandigheden uit huis wordt gezet, kan in Vlaanderen rekenen op respectievelijk een huurpremie of een huursubsidie. In de huidige berekening van deze tegemoetkomingen mag de huurprijs niet meer bedragen dan de maximumhuurprijs. De maximumhuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 januari op basis van het gezondheidsindexcijfer van de maand oktober die eraan voorafgaat.'Door de uitzonderlijk hoge inflatie dreigen vele rechthebbenden hun tegemoetkoming in de huurprijs te verliezen omdat onze indexering op 1 januari nu al achterhaald is. De afgelopen maanden zag Wonen-Vlaanderen dat er een uitval was onder de rechthebbenden. Dat moeten we dus bijsturen. Daarom voeren we een extra indexering toe die tegemoetkomt aan de stijgende huurprijzen', aldus nog Matthias Diependaele. De beslissing gaat in op 1 juli 2022.