De woningprijzen in ons land houden nog altijd goed stand. Nieuwe prijsstijgingen worden ook meestal positief onthaald. Alsof ze een bewijs zijn van de blakende gezondheid van onze woningmarkt.
...