Er is al dagen discussie over het feit of plaatsbezoeken bij de verhuur of verkoop van panden nu wel of niet kunnen onder de huidige coronamaatregelen. Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft duidelijkheid verschaft door te stellen dat plaatsbezoeken enkel kunnen als er niemand aanwezig is, dus ook niet de vastgoedmakelaar of de eigenaars.

'Dat betekent dat een huisbezoek praktisch nog steeds moeilijk te organiseren valt. Voor huurders van wie het huurcontract afloopt tijdens de verstrengde maatregelen, blijft er dus een reële kans bestaan dat ze geen alternatief vinden', zegt Vlaams parlementslid Maxim Veys. 'Zij dreigen op straat te belanden. Die situatie leidt bij hen tot onnodig veel stress in deze al zeer moeilijke tijden'. Veys stelt daarom voor om de huurders te beschermen door de aflopende huurcontracten te verlengen zolang de verstrengde maatregelen in voege zijn. 'Voorlopig is dat 13 december, een verlenging tot eind december is dus een logische termijn', aldus Veys. 'Zo zijn we zeker dat huurders die geen alternatief gevonden hebben voor het einde van hun huurcontract niet op straat komen te staan.'

Er is al dagen discussie over het feit of plaatsbezoeken bij de verhuur of verkoop van panden nu wel of niet kunnen onder de huidige coronamaatregelen. Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft duidelijkheid verschaft door te stellen dat plaatsbezoeken enkel kunnen als er niemand aanwezig is, dus ook niet de vastgoedmakelaar of de eigenaars.'Dat betekent dat een huisbezoek praktisch nog steeds moeilijk te organiseren valt. Voor huurders van wie het huurcontract afloopt tijdens de verstrengde maatregelen, blijft er dus een reële kans bestaan dat ze geen alternatief vinden', zegt Vlaams parlementslid Maxim Veys. 'Zij dreigen op straat te belanden. Die situatie leidt bij hen tot onnodig veel stress in deze al zeer moeilijke tijden'. Veys stelt daarom voor om de huurders te beschermen door de aflopende huurcontracten te verlengen zolang de verstrengde maatregelen in voege zijn. 'Voorlopig is dat 13 december, een verlenging tot eind december is dus een logische termijn', aldus Veys. 'Zo zijn we zeker dat huurders die geen alternatief gevonden hebben voor het einde van hun huurcontract niet op straat komen te staan.'