In plaats van een woning gewoon te verhuren, kunt u ook kiezen voor een alternatieve verhuring in het kader van het sociale huisvestingsbeleid. In dat geval verhuurt u de woning aan een OCMW, een huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor (SVK). Die tussenpersonen verhuren uw woning op hun beurt aan huurders die het financieel moeilijk hebben om een betaalbare huurwoning te vinden.
...