Een vastgoedmakelaar stelde een villa te koop. In de publiciteit die hij daarvoor maakte, meldde hij dat de grondoppervlakte meer dan 1000 vierkante meter bedroeg.

Een kandidaat-koper deed een bod, dat de verkoper aanvaardde.

Uiteindelijk bleek dat het perceel grond maar 700 vierkante meter groot was.

De koper zag de aankoop daarom niet meer zitten en eiste de nietigverklaring ervan.

Het hof van beroep in Antwerpen gaf de koper gelijk. De rechter oordeelde dat er sprake was van dwaling. Aan de koper kon niet worden verweten dat hij het verschil in oppervlakte niet had gemerkt toen hij de villa ging bekijken.

De koper vroeg ook een schadevergoeding. Die kreeg hij niet, omdat er geen schade werd bewezen.

Als de verkoper van een onroerend goed een verkeerde oppervlakte vermeldt in zijn publiciteit, kan de koper dus de nietigverklaring van de koop vragen. Daarvoor is wel vereist dat er een aanzienlijk verschil in oppervlakte is.

Een vastgoedmakelaar stelde een villa te koop. In de publiciteit die hij daarvoor maakte, meldde hij dat de grondoppervlakte meer dan 1000 vierkante meter bedroeg. Een kandidaat-koper deed een bod, dat de verkoper aanvaardde. Uiteindelijk bleek dat het perceel grond maar 700 vierkante meter groot was. De koper zag de aankoop daarom niet meer zitten en eiste de nietigverklaring ervan. Het hof van beroep in Antwerpen gaf de koper gelijk. De rechter oordeelde dat er sprake was van dwaling. Aan de koper kon niet worden verweten dat hij het verschil in oppervlakte niet had gemerkt toen hij de villa ging bekijken. De koper vroeg ook een schadevergoeding. Die kreeg hij niet, omdat er geen schade werd bewezen. Als de verkoper van een onroerend goed een verkeerde oppervlakte vermeldt in zijn publiciteit, kan de koper dus de nietigverklaring van de koop vragen. Daarvoor is wel vereist dat er een aanzienlijk verschil in oppervlakte is.