In Gent is er een eerste geval opgedoken van wanbeleid van een sociaal verhuurkantoor, schrijft De Tijd. Op 5 oktober ging de vzw Woonfonds, een groot sociaal verhuurkantoor (SVK) in Gent, in vereffening.

De Gentse schepen van Wonen, Tom Balthazar, bevestigt in de krant dat wanbeheer aan de basis van de malaise ligt. Zo heeft de vzw Woonfonds te weinig werk gemaakt van het op tijd innen van achterstallige huur. Er werden bovendien te weinig inspanningen geleverd om de kosten van noodzakelijke herstellings- en renovatiewerken terug te vorderen van de eigenaars. Volgens de vereffenaar, advocaat Marnix Moerman, is de schuldenberg opgelopen tot enkele honderdduizenden euro's.

Huurder en verhuurder de dupe

Moerman had geen andere mogelijkheid dan alle lopende huurovereenkomsten op te zeggen en een opzeg van drie maanden te betekenen aan de eigenaars. Vzw Woonfonds verhuurde 188 woningen, waarvan het OCMW nu 64 panden overneemt. De overige huurders moeten op zoek naar een andere woonst, of een nieuw akkoord sluiten met de eigenaar van het pand.

De vereffening is ook slecht nieuws voor de woningeigenaars die samenwerkten met het sociale verhuurkantoor. De kans is zeer klein dat zij de achterstallige huurgelden alsnog ontvangen. Ook de Vlaamse belastingbetaler moet opdraaien voor het wanbeheer. Een SVK dat 100 woningen verhuurt, krijgt per jaar een basissubsidie van 211.149 euro of 2111 euro per woning. Dat bedrag loopt verder op tot 3700 euro per woning voor sociale verhuurkantoren die meer dan 100 woningen verhuren.

Ook voor minister van Wonen, Liesbeth Homans, die sinds dit jaar jaarlijks 10 miljoen euro extra vrij maakt om de SVK's te ondersteunen, komt het nieuws zeer ongelegen. Haar woordvoerder Jan van der Vloet benadrukt nochtans in de krant dat de controle op de gesubsidieerde SVK's sinds eind vorig jaar is aangescherpt. (NS)

In Gent is er een eerste geval opgedoken van wanbeleid van een sociaal verhuurkantoor, schrijft De Tijd. Op 5 oktober ging de vzw Woonfonds, een groot sociaal verhuurkantoor (SVK) in Gent, in vereffening. De Gentse schepen van Wonen, Tom Balthazar, bevestigt in de krant dat wanbeheer aan de basis van de malaise ligt. Zo heeft de vzw Woonfonds te weinig werk gemaakt van het op tijd innen van achterstallige huur. Er werden bovendien te weinig inspanningen geleverd om de kosten van noodzakelijke herstellings- en renovatiewerken terug te vorderen van de eigenaars. Volgens de vereffenaar, advocaat Marnix Moerman, is de schuldenberg opgelopen tot enkele honderdduizenden euro's. Moerman had geen andere mogelijkheid dan alle lopende huurovereenkomsten op te zeggen en een opzeg van drie maanden te betekenen aan de eigenaars. Vzw Woonfonds verhuurde 188 woningen, waarvan het OCMW nu 64 panden overneemt. De overige huurders moeten op zoek naar een andere woonst, of een nieuw akkoord sluiten met de eigenaar van het pand. De vereffening is ook slecht nieuws voor de woningeigenaars die samenwerkten met het sociale verhuurkantoor. De kans is zeer klein dat zij de achterstallige huurgelden alsnog ontvangen. Ook de Vlaamse belastingbetaler moet opdraaien voor het wanbeheer. Een SVK dat 100 woningen verhuurt, krijgt per jaar een basissubsidie van 211.149 euro of 2111 euro per woning. Dat bedrag loopt verder op tot 3700 euro per woning voor sociale verhuurkantoren die meer dan 100 woningen verhuren. Ook voor minister van Wonen, Liesbeth Homans, die sinds dit jaar jaarlijks 10 miljoen euro extra vrij maakt om de SVK's te ondersteunen, komt het nieuws zeer ongelegen. Haar woordvoerder Jan van der Vloet benadrukt nochtans in de krant dat de controle op de gesubsidieerde SVK's sinds eind vorig jaar is aangescherpt. (NS)