Bij nieuwbouwwoningen zouden geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden. Ook installaties op aardgas zouden strenger aangepakt worden. 'De bedoeling is minder te verwarmen met fossiele brandstoffen en meer elektrisch, via bijvoorbeeld warmtepompen', luidt het.

Met het voorstel pikt de N-VA een maatregel van de vorige Vlaamse regering weer op. Vorig jaar in de zomer was de regering-Bourgeois het er al over eens dat vanaf 2021 geen stookolieketels meer mochten worden geplaatst. Dat verbod kreeg tegenwind van de brandstoffenleveranciers, waarop de ingreep deels werd teruggedraaid. Het verbod zou vanaf 2021 enkel gelden voor nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties. Een kapotte ketel zou wel nog vervangen mogen worden. Pas in 2035 zou er een algemeen verbod op stookolieketels komen. Van een algemeen verbod is in de huidige voorstellen geen sprake, wel van een verbod op de installatie van stookolieketels in een nieuwbouw

De Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) is alvast niet enthousiast over een eventueel verbod op stookolieketels bij nieuwbouw. Kiezen voor warmtepompen is gezien de hoge elektriciteitsprijzen in ons land 'niet de meest verstandige keuze voor de prijsbewuste consument', argumenteert Brafco.

Bij nieuwbouwwoningen zouden geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden. Ook installaties op aardgas zouden strenger aangepakt worden. 'De bedoeling is minder te verwarmen met fossiele brandstoffen en meer elektrisch, via bijvoorbeeld warmtepompen', luidt het.Met het voorstel pikt de N-VA een maatregel van de vorige Vlaamse regering weer op. Vorig jaar in de zomer was de regering-Bourgeois het er al over eens dat vanaf 2021 geen stookolieketels meer mochten worden geplaatst. Dat verbod kreeg tegenwind van de brandstoffenleveranciers, waarop de ingreep deels werd teruggedraaid. Het verbod zou vanaf 2021 enkel gelden voor nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties. Een kapotte ketel zou wel nog vervangen mogen worden. Pas in 2035 zou er een algemeen verbod op stookolieketels komen. Van een algemeen verbod is in de huidige voorstellen geen sprake, wel van een verbod op de installatie van stookolieketels in een nieuwbouwDe Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) is alvast niet enthousiast over een eventueel verbod op stookolieketels bij nieuwbouw. Kiezen voor warmtepompen is gezien de hoge elektriciteitsprijzen in ons land 'niet de meest verstandige keuze voor de prijsbewuste consument', argumenteert Brafco.