Vanaf volgend jaar zullen de bestaande renovatiepremie en energiepremies worden omgevormd tot een eengemaakte woningrenovatiepremie waarvan het bedrag varieert volgens inkomen.

De premie moet nu in de loop van het jaar technisch en juridisch worden uitgewerkt. 'Gezien het vele werk dat nog voor ons ligt, kunnen nog geen details over de uiteindelijke regeling meegedeeld worden. Maar alleszins moet alles eenvoudiger voor de mensen, ontdaan van overbodige drempels', stellen de twee ministers in een mededeling.

Het ontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de SERV, de Mina-raad en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bouwunie hoopt dat door de eengemaakte woningrenovatiepremie het overzicht en het gebruiksgemak zal vergroten. 'We moeten vermijden dat mensen afhaken omwille van de complexiteit, want zo schieten de ondersteuningsmaatregelen hun doel voorbij', zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. 'Duidelijkheid en een goede communicatie zijn hierin cruciaal. Te veel beperkingen, onduidelijkheid over de uitzonderingen of te veel voorwaarden werken demotiverend.'

Vanaf volgend jaar zullen de bestaande renovatiepremie en energiepremies worden omgevormd tot een eengemaakte woningrenovatiepremie waarvan het bedrag varieert volgens inkomen.De premie moet nu in de loop van het jaar technisch en juridisch worden uitgewerkt. 'Gezien het vele werk dat nog voor ons ligt, kunnen nog geen details over de uiteindelijke regeling meegedeeld worden. Maar alleszins moet alles eenvoudiger voor de mensen, ontdaan van overbodige drempels', stellen de twee ministers in een mededeling.Het ontwerp van decreet wordt nu voor advies voorgelegd aan de SERV, de Mina-raad en de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.Bouwunie hoopt dat door de eengemaakte woningrenovatiepremie het overzicht en het gebruiksgemak zal vergroten. 'We moeten vermijden dat mensen afhaken omwille van de complexiteit, want zo schieten de ondersteuningsmaatregelen hun doel voorbij', zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. 'Duidelijkheid en een goede communicatie zijn hierin cruciaal. Te veel beperkingen, onduidelijkheid over de uitzonderingen of te veel voorwaarden werken demotiverend.'