Het betalingsuitstel houdt in dat men gedurende twaalf maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd. De looptijd van het woonkrediet wordt dan wel verlengd met de looptijd van het betalingsuitstel, waarschuwt Febelfin. De banken engageren zich om voor deze dossiers geen administratiekosten aan te rekenen. Voorwaarde is wel dat de gezinnen op het moment van de aanvraag over minder dan 10.000 euro roerend vermogen beschikken en dat ze niet als wanbetaler geregistreerd staan. Een gelijkaardige regeling werd ook al ingevoerd tijdens de coronapandemie.

Wie niet aan de voorwaarden voldoet, maar toch financiële problemen ondervindt, wordt ook aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met zijn bank.

Bedrijven

Voor bedrijven streeft de sector naar een oplossing op maat. 'Ondernemingen die financiële moeilijkheden dreigen te ondervinden door de hoge energieprijzen, kunnen hun bank contacteren om samen op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing op maat', klinkt het donderdag. Volgens Febelfin zijn er verschillende mogelijkheden, zoals uitstel van kapitaalaflossing, maar ook aanvullende financiering, een verlenging van de looptijd van een krediet, een combinatie van die formules of een alternatieve optie. 'Wat de beste manier is om een bedrijf uit de financiële moeilijkheden te halen, zal blijken uit het bilateraal overleg met de bank én de beoordeling van elk specifiek dossier.'

Premier Alexander De Croo wijst erop dat het door de banken voorgestelde uitstel van de hypotheekaflossing de nodige zuurstof moet bieden aan degenen die het nodig hebben om de winter door te komen. 'De huidige energieprijzencrisis vraagt inspanningen van iedereen. In die context is het echt belangrijk om, zoals tijdens de covidperiode, op onze banken te kunnen rekenen.'

Febelfin-topman Johan Thijs wijst erop dat de banksector zijn klanten in deze moeilijke en onzekere periode maximaal wil ondersteunen. 'Door snel te schakelen, slaagden we er als sector in op bijzonder korte termijn een maatregelenpakket uit te werken en al op 1 oktober te laten ingaan. Dat moet onze klanten in staat stellen om hun gezins- of ondernemingsbudget gedurende een jaar te verlichten, in afwachting van een normalisatie van de energieprijzen en een oplossing van de geopolitieke conflicten. Tegelijkertijd doen we een oproep aan alle economische actoren in de samenleving om na te gaan waar zij, ieder op hun domein, een vorm van steun kunnen bieden aan de gezinnen en bedrijven in moeilijkheden en op die manier samen werken aan een duurzame toekomst.'

Het betalingsuitstel houdt in dat men gedurende twaalf maanden geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven wel verschuldigd. De looptijd van het woonkrediet wordt dan wel verlengd met de looptijd van het betalingsuitstel, waarschuwt Febelfin. De banken engageren zich om voor deze dossiers geen administratiekosten aan te rekenen. Voorwaarde is wel dat de gezinnen op het moment van de aanvraag over minder dan 10.000 euro roerend vermogen beschikken en dat ze niet als wanbetaler geregistreerd staan. Een gelijkaardige regeling werd ook al ingevoerd tijdens de coronapandemie.Wie niet aan de voorwaarden voldoet, maar toch financiële problemen ondervindt, wordt ook aangeraden om zo snel mogelijk contact op te nemen met zijn bank.Voor bedrijven streeft de sector naar een oplossing op maat. 'Ondernemingen die financiële moeilijkheden dreigen te ondervinden door de hoge energieprijzen, kunnen hun bank contacteren om samen op zoek te gaan naar een mogelijke oplossing op maat', klinkt het donderdag. Volgens Febelfin zijn er verschillende mogelijkheden, zoals uitstel van kapitaalaflossing, maar ook aanvullende financiering, een verlenging van de looptijd van een krediet, een combinatie van die formules of een alternatieve optie. 'Wat de beste manier is om een bedrijf uit de financiële moeilijkheden te halen, zal blijken uit het bilateraal overleg met de bank én de beoordeling van elk specifiek dossier.'Premier Alexander De Croo wijst erop dat het door de banken voorgestelde uitstel van de hypotheekaflossing de nodige zuurstof moet bieden aan degenen die het nodig hebben om de winter door te komen. 'De huidige energieprijzencrisis vraagt inspanningen van iedereen. In die context is het echt belangrijk om, zoals tijdens de covidperiode, op onze banken te kunnen rekenen.'Febelfin-topman Johan Thijs wijst erop dat de banksector zijn klanten in deze moeilijke en onzekere periode maximaal wil ondersteunen. 'Door snel te schakelen, slaagden we er als sector in op bijzonder korte termijn een maatregelenpakket uit te werken en al op 1 oktober te laten ingaan. Dat moet onze klanten in staat stellen om hun gezins- of ondernemingsbudget gedurende een jaar te verlichten, in afwachting van een normalisatie van de energieprijzen en een oplossing van de geopolitieke conflicten. Tegelijkertijd doen we een oproep aan alle economische actoren in de samenleving om na te gaan waar zij, ieder op hun domein, een vorm van steun kunnen bieden aan de gezinnen en bedrijven in moeilijkheden en op die manier samen werken aan een duurzame toekomst.'