Om de kwaliteit van de plaatsing van installaties voor groene energie te garanderen bestaan er een certificatiesysteem voor installateurs. Enkel installateurs die de juiste opleiding hebben gekregen en slagen voor een examen, krijgen zo'n certificaat (RESCERT-certificaat).

Erkende vaklui

Door het certificatensysteem (en de koppeling met de energiepremies) spoort men mensen aan om aan te kloppen bij erkende vaklui. Ook de premie voor de warmtepomp zal vanaf 1 juli 2017 aan de kwaliteitseis voor installateurs onderworpen zijn. "Dat betekent dat er een overgang is van 1 jaar voor de installateurs om de nodige opleidingen te volgen", aldus Tommelein.

Om iedereen de mogelijkheid te geven zich tijdig te kunnen voorbereiden, startte het Vlaams Energieagentschap (VEA) volgens Tommelein eind maart 2016 al met gerichte communicatie naar de verschillende doelgroepen. Tommelein: "Na definitieve goedkeuring van de premiewijzigingen, wordt de communicatie verder opgedreven." (Belga/NS)

Om de kwaliteit van de plaatsing van installaties voor groene energie te garanderen bestaan er een certificatiesysteem voor installateurs. Enkel installateurs die de juiste opleiding hebben gekregen en slagen voor een examen, krijgen zo'n certificaat (RESCERT-certificaat). Door het certificatensysteem (en de koppeling met de energiepremies) spoort men mensen aan om aan te kloppen bij erkende vaklui. Ook de premie voor de warmtepomp zal vanaf 1 juli 2017 aan de kwaliteitseis voor installateurs onderworpen zijn. "Dat betekent dat er een overgang is van 1 jaar voor de installateurs om de nodige opleidingen te volgen", aldus Tommelein. Om iedereen de mogelijkheid te geven zich tijdig te kunnen voorbereiden, startte het Vlaams Energieagentschap (VEA) volgens Tommelein eind maart 2016 al met gerichte communicatie naar de verschillende doelgroepen. Tommelein: "Na definitieve goedkeuring van de premiewijzigingen, wordt de communicatie verder opgedreven." (Belga/NS)